Львівський НДЕКЦ МВС України

Схема доїзду.

Контакти:
Юридична адреса:

м. Львів,79040, вул. Конюшинна, 24.
Фактична адреса:
м. Львів,79040, вул. Збиральна, 24.
Електронна пошта: ndekc@lv.npu.gov.ua
Приймальна директора:
(032) 262-52-19.
Бухгалтерія:
(032) 262-20-34.
Канцелярія:
(032) 262-17-87.
Відділ біологічних досліджень (встановлення батьківства):
(032) 261-39-24.
Факс: (032) 262-50-11.
Охорона: (032) 262-21-73.

30 вересня 2021 року у Львівському НДЕКЦ МВС у режимі он-лайн відбулась І Міжнародна науково-практична конференція «Сучасна товарознавча експертиза: теоретичні розробки, практичний досвід, проблеми і перспективи», яка була організована спільно з Львівським торговельно економічним університетом (в межах угоди про співпрацю) та низкою закладів та установ з України і з-за кордону.

Учасниками конференції були 159 авторів з 58 організацій, закладів та установ, зокрема: посадові особи та судові експерти ДНДЕКЦ МВС і майже усіх обласних НДЕКЦ МВС; судові експерти товарознавці НДІСЕ Міністерства юстиції України та науково-педагогічні працівники товарознавці, серед яких 33 доктори наук і професори та 57 кандидатів наук, докторів філософії (PhD) і доцентів, а також студенти і аспіранти товарознавчих спеціальностей з України, Болгарії, Молдови, Німеччини, Польщі, Румунії, Словаччини, які надіслали в оргкомітет тези понад 80 доповідей.

Особливістю означеного заходу стала спроба відтворення класичної схеми наукових конференцій, за якою тези доповідей - видані до початку роботи конференції, а власне конференція - присвячена обговоренню отриманих результатів та спрямована на прийняття обґрунтованої цими результатами резолюції. Тому Матеріали конференції (у форматі PDF) були розіслані усім її учасникам 24.09.2021.

Роботу конференції привітали: Вячеслав Бондар - завідувач лабораторії товарознавчих, економічних, гемологічних досліджень Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру Міністерства внутрішніх справ України; Петро Куцик - доктор економічних наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України, ректор Львівського торговельно-економічного університету; Наталія Притульська - доктор технічних наук, професор, перший проректор Київського національного торговельно-економічного університету; Сибка Пашова доктор філософії, Президент Міжнародної асоціації товарознавців і технологів (IGWT), доктор філософії, завідувач кафедри товарознавства, директор дослідного центру експертизи товарів Економічного університету-Варна (Болгарія); Лариса Шавга - доктор економічних наук, професор, ректор Кооперативно-торгового університету Молдови; Ольга Катарага - доктор філософії, директор Національного центру судових експертиз Міністерства юстиції Республіки Молдова.

В обговоренні матеріалів конференції взяли участь понад 20 осіб – провідних практичних працівників науково-дослідних інститутів судових експертиз Міністерства внутрішніх справ та Міністерства Юстиції України, а також відомих науково-педагогічних працівників вишів з України та з-за кордону.

Матеріали конференції та Резолюція, прийнята за результатами роботи конференції (у форматі PDF) будуть розміщені на офіційних сайтах Львівського НДЕКЦ МВС та ЛТЕУ.


Матеріали конференції (переглянути)


Оргкомітет вдячний усім учасникам та гостям І Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасна товарознавча експертиза: теоретичні розробки, практичний досвід, проблеми і перспективи» за надіслані матеріали та їх конструктивний аналіз і комплексну оцінку у процесі обговорення.