Львівський НДЕКЦ МВС України

Схема доїзду.

Контакти:
Юридична адреса:

м. Львів,79040, вул. Конюшинна, 24.
Фактична адреса:
м. Львів,79040, вул. Збиральна, 24.
Електронна пошта: ndekc@lv.npu.gov.ua
Приймальна директора:
(032) 262-52-19.
Бухгалтерія:
(032) 262-20-34.
Канцелярія:
(032) 262-17-87.
Відділ біологічних досліджень (встановлення батьківства):
(032) 261-39-24.
Факс: (032) 262-50-11.
Охорона: (032) 262-21-73.

Львівський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України

ОГОЛОШУЄ КОНКУРС
на заміщення вакантних посад


"Судовий експерт підрозділу комп’ютерно-технічних досліджень та телекомунікаційних досліджень"

вимоги до претендентів:

- повна вища освіта (Педагогічні науки (інформатика, викладач з інформатики). Математика та статистика (прикладна математика, комп’ютерні науки. комп’ютерна інженерія, системний аналіз, кібербезпека, інформаційні системи та технології). Інформатика та обчислювальна техніка (інженерія програмного забезпечення). Інформаційна безпека (адміністративний менеджмент у сфері захисту інформації). Електроніка і телекомунікації (електроніка; телекомунікації та радіотехніка, авіоніка); Економіка та підприємництво (економічна кібернетика). Автоматизація та приладобудування (автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології, метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка, мікро та наносистемна техніка). Воєнні науки, національна безпека, безпека державного кордону (військове управління за видами збройних сил). Радіотехніка, радіоелектронні апарати та зв'язок (радіотехніка) за освітньо-кваліфікаційним рівнем не нижче «спеціаліст», «магістр»;

- знання і дотримання правил ділового етикету та ділової мови;

- здоровий спосіб життя, чесність та принциповість;


Розмір заробітної плати – 10 000 грн. (без кваліфікації судового експерта), 13 000 грн. (з кваліфікацією судового експерта) ."Судовий експерт сектору автотехнічних досліджень відділу автотехнічних досліджень та криміналістичного дослідження транспортних засобів "

вимоги до претендентів:

- Повна вища освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем не нижче «спеціаліст», «магістр». Природничі науки (прикладна фізика та наноматеріали); Математики та статистика (прикладна математика); Механічна інженерія (прикладна механіка, матеріалознавство, галузеве машинобудування); Воєнні науки, національна безпека, безпека державного кордону (озброєння та військова техніка); Транспорт (автомобільний транспорт, транспортні технології (за видами); Машинобудування та матеріалообробка (відновлення та підвищення зносостійкості деталей і конструкцій, гідравлічні машини, гідропроводи та гідропневмоавтоматика, машини і механізми нафтових промислів, металорізальні верстати та системи, машини і технології пакування, обладнання лісового комплексу, обладнаннях переробних і харчових виробництв, обладнання та технології ливарного виробництва, обладнання та технології пластичного формування конструкцій машинобудування, обладнання хімічних виробництв і підприємств будівельних матеріалів, обробка металів за спецтехнологіями).

- знання і дотримання правил ділового етикету та ділової мови;

- здоровий спосіб життя, чесність та принциповість;


Розмір заробітної плати – 10 000 грн. (без кваліфікації судового експерта), 13 000 грн. (з кваліфікацією судового експерта) ."Судовий експерт відділу будівельних, земельних досліджень та оціночної діяльності"

вимоги до претендентів:

- Повна вища освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем не нижче «спеціаліст», «магістр».

-Земельні дослідження: Геодезія та землеустрій (геодезія, землеустрій та кадастр, геоінформаційні системи і технології, геодезія та землеустрій);

-Дослідження з визначення вартості земельних ділянок та земельних поліпшень: Геодезія та землеустрій (оцінка землі та нерухомого майна, облік і аудит); Економіка та підприємництво (фінанси і кредит (за спеціалізованими програмами, економіка підприємства (за видами економічної діяльності); Соціальні та поведінкові науки (економіка); Управління та адміністрування (маркетинг, фінанси, банківська справа та страхування, облік і оподаткування, підприємництво, торгівля та біржова діяльність).

- знання і дотримання правил ділового етикету та ділової мови;

- здоровий спосіб життя, чесність та принциповість;


Розмір заробітної плати – 10 000 грн. (без кваліфікації судового експерта), 13 000 грн. (з кваліфікацією судового експерта) ."Судовий експерт сектору у сфері інформаційних технологій "

вимоги до претендентів:

Повна вища освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем не нижче «спеціаліст», «магістр». - Мистецтвознавчі дослідження: Культура і мистецтво (макро- та наносистемна техніка, образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація (мистецтвознавець-експерт), музичне мистецтво, музеєзнавство, пам’яткознавство); Архітектура та будівництво (архітектура та містобудування); Гуманітарні науки (історія та археологія). - Психологічні дослідження: Соціальні та поведінкові науки (психологія, соціологія); Охорона здоров’я (медична психологія); Соціальна робота (соціальна робота).

- знання і дотримання правил ділового етикету та ділової мови;

- здоровий спосіб життя, чесність та принциповість;


Розмір заробітної плати – 10 000 грн. (без кваліфікації судового експерта), 13 000 грн. (з кваліфікацією судового експерта) ."Судовий експерт підрозділу вибухотехнічних та пожежотехнічних досліджень"

вимоги до претендентів:

- повна вища освіта (Цивільна безпека (пожежна безпека). Воєнні науки, національна безпека, безпека державного кордону (озброєння та військова техніка). Виробництво та технології (гірництво, нафтогазова інженерія та технології). Механічна інженерія (матеріалознавство, металургія). Електрична інженерія (електроенергетика, електротехніка та електромеханіка). Електроніка і телекомунікації (електроніка; телекомунікації та радіотехніка) за освітньо-кваліфікаційним рівнем не нижче «спеціаліст», «магістр»;

- знання і дотримання правил ділового етикету та ділової мови;

- здоровий спосіб життя, чесність та принциповість;

перевага надається:

  • військовозобов’язаним особам чоловічої статі;
  • віком до 40 років з досвідом практичної роботи, у т.ч. з питань розслідування пожеж не менше 2-х років;
  • кандидатам, що мають досвід практичної роботи в інженерних військах та вибухотехнічних і пожежнотехнічних підрозділах МВС, МНС та Збройних сил України;
  • фахівцям служб ракетно-артилерійського озброєння і проектування та виготовлення боєприпасів;

Розмір заробітної плати – 10 000 грн. (без кваліфікації судового експерта), 13 000 грн. (з кваліфікацією судового експерта)."Судовий експерт відділу товарознавчих, автотоварознавчих,гемологічних, економічних, будівельних, земельних досліджень та оціночної діяльності"

вимоги до претендентів:

- Повна вища освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем не нижче «спеціаліст», «магістр».


- «Транспортно-товарознавчі дослідження» в галузі знань:

«Авіаційна та ракетно-космічна техніка» за спеціальностями: обладнання повітряних суден; літаки і вертольоти; відновлення повітряних суден та авіадвигунів; комплекси пілотажнонавігаційного обладнання; системи керування літальними апаратами та комплексами; технології виробництва авіаційних двигунів та енергетичних установок; технології виробництва літальних апаратів; технічне обслуговування та ремонт повітряних суден і авіадвигунів; ракетні двигуни та енергетичні установки; випробування та сертифікація літальних апаратів; авіаційні двигуни та енергетичні установки.

«Транспорт» за спеціальністю: авіаційний транспорт.

«Механічна інженерія» за спеціальністю: авіаційна та ракетно-космічна техніка.


- знання і дотримання правил ділового етикету та ділової мови;

- здоровий спосіб життя, чесність та принциповість;


Розмір заробітної плати – 10 000 грн. (без кваліфікації судового експерта), 13 500 грн. (з кваліфікацією судового експерта).

Стаж роботи за напрямом діяльності не менше 5 років.Звертатись: в сектор кадрового забезпечення Львівського НДЕКЦ МВС з дипломом про закінчення навчального закладу за адресою: м. Львів, вул. Конюшинна, 24, Львівський НДЕКЦ МВС.

Телефони для довідок: Сектор кадрового забезпечення Львівського НДЕКЦ МВС

Василь Михайлович тел. моб. 0969101704, 262-80-16;

Світлана Костянтинівна тел. моб. 0677672216, 262-80-16.