Львівський НДЕКЦ МВС України

Контакти:
Юридична адреса:

м. Львів,79040, вул. Конюшинна, 24.
Фактична адреса:
м. Львів,79040, вул. Збиральна, 24.
Електронна пошта: ndekc@lv.police.gov.ua
Приймальна директора:
(032) 262-52-19.
Бухгалтерія:
(032) 262-20-34.
Канцелярія:
(032) 262-17-87.
Відділ біологічних досліджень (встановлення батьківства):
(032) 261-39-24.
Факс: (032) 262-50-11.
Охорона: (032) 262-21-73.

Наукова діяльність працівників центру


Відомості про працівників Львівського НДЕКЦ МВС, які мають наукові ступені та вчені звання


1. Заяць Роман Ярославович, директор Львівського НДЕКЦ МВС

Тема дисертаційного дослідження: Правовий аналіз обставин, що виключають адміністративну відповідальність (2012 рік).

Шифр і спеціальність: 12.00.07 адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право.

Науковий ступінь: доктор юридичних наук.

Вчене звання: професор

Заслужений юрист України, дійсний член (академік) Всеукраїнської громадської організації "Українська академія наук", професор кафедри адміністративного права та процесу фінансового і інформаційного права (Заклад вищої освіти "Львівський університет бізнесу та права").

Протягом 2013–2020 рр.був науковим керівником двох здобувачів наукового ступеня кандидата юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право та офіційним опонентом чотирьох здобувачів наукового ступеня кандидат юридичних наук (спеціальність 12.00.07), які захищалися у спеціалізованих вчених радах К 35.140.02

та Д 35.140.02.


Тема дисертаційного дослідження: Адміністративно-правове забезпечення діяльності науково-дослідних експертно-криміналістичних установ МВС України (2019 рік).

Шифр і спеціальність: 12.00.07 адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право.

Науковий керівник:

Заяць Ольги Степанівни за спеціальністю 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право; Тема дисертації: «Адміністративно-правові засади протидії правопорушенням у фінансовій сфері» Дата захисту 06.10.2017 р.

Малашко Олександр Євгенійович за спеціальністю 12.00.07 -адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право; Тема дисертації: «Адміністративно-правові засади забезпечення інформаційної безпеки в Україні у контексті Європейської інтеграції» Дата захисту 05.12.2020 р.

Офіційний опонент: Зюбаненка Сергія Вікторовича за спеціальністю 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право; Тема дисертації: «Адміністративно-правові засади контролю у сфері надання охоронних послуг» Дата захисту 23.10.2014 р.

Піцикевича Володимира Васильовича за спеціальністю 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право; Тема дисертації: «Адміністративно-правове забезпечення ліцензованої діяльності у сфері паливно-енергетичного комплексу України» Дата захисту 23.10.2014 р.

Квака Вадима Васильовича за спеціальністю 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право; Тема дисертації: «Адміністративне судочинство при вирішенні публічно-правових спорів в сфері земельних відносин» Дата захисту 27.02.2015 р.

Савочкіної Дар’ї Олегівни за спеціальністю 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право; Тема дисертації: «Адміністративно-правове забезпечення діяльності Національної гвардії України» Дата захисту 30.04.2015 р.


2. Лень Юлія Тимофіївна, завідувач відділу дослідження матеріалів, речовин і виробів

Тема дисертаційного дослідження: Синтез та біологічна активність S- та N-вмісних гетероциклічних похідних 1,4-нафтохінону (2016 рік).

Шифр і спеціальність: 02.00.03 органічна хімія.

Науковий ступінь: кандидат хімічних наук.

Вчене звання: -


3. Мицук Олена Анатоліївна, старший судовий експерт сектору дослідження наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів

Тема дисертаційного дослідження: Хемілюмінесцентні реакції метилсульфату 9,10-диметил-акридинію з пероксимоно-сульфатом калію та диперок-сіадипіновою кислотою та визначення на їх основі Cu(II), Ni(II), V(ІV), Cr(VI) (2000 рік).

Шифр і спеціальність: 02.00.02 аналітична хімія.

Науковий ступінь: кандидат хімічних наук.

Вчене звання: доцент


4. Зинь Аліна Романівна, завідувач сектору обліку генетичних ознак людини

Тема дисертаційного дослідження: Вільнорадикальні процеси та стан іон-транспортувальних систем зародків в’юна за дії гіпохлориту натрію (2013 рік).

Шифр і спеціальність: 03.00.02 біофізика.

Науковий ступінь: кандидат біологічних наук.

Вчене звання: -


5. Безкоровайний Андрій Олегович, головний судовий експерт сектору молекулярно-генетичних досліджень

Тема дисертаційного дослідження: Ліпідний профіль, вільнорадикальні та транспортні процеси зародків в’юна за впливу похідних 1,4-нафтохінону (2018 рік).

Шифр і спеціальність: 03.00.02 біофізика.

Науковий ступінь: кандидат біологічних наук.

Вчене звання: -


6. Беднарчук Микола Степанович, завідувач сектору моніторингу та інформаційного забезпечення відділу забезпечення діяльності центру

Тема дисертаційного дослідження: Розробка ассортименту і оцінка споживних властивостей багатошарових взуттєвих текстильних матеріалів (1991 рік).

Шифр і спеціальність: 05.19.08 товарознавство промислових товарів і сировини легкої промисловості.

Науковий ступінь: кандидат технічних наук.

Вчене звання: професор

Протягом 2008–2015 рр. був науковим керівником трьох здобувачів наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальностями 05.18.15 – «Товарознавство» та 05.18.08 – «Товарознавство непродовольчих товарів», офіційним опонентом одного здобувача наукового ступеня кандидата технічних наук (спеціальність 05.18.08), які захищалися у спеціалізованій вченій раді К 35.840.02.


Науковий керівник: Попович Наталії Ігорівни за спеціальністю 05.18.15 – «Товарознавство». Тема дисертації «Дослідження споживних властивостей спортивного взуття для скейтбордингу», дата захисту 21.06.2012.

Катрук Марії Ігорівни за спеціальністю 05.18.08 – «Товарознавство непродовольчих товарів». Тема дисертації «Формування і оцінювання споживних властивостей взуття спеціального для захисту від вібрації», 24.04.2014.

Шумського Ореста Васильовича за спеціальністю 05.18.08 – «Товарознавство непродовольчих товарів». Тема дисертації «Наукове обґрунтування інформаційного забезпечення товарів», дата захисту 30.06.2015.

Офіційний опонент: Браїлко Анни Сергіївни за спеціальністю 05.18.08 – «Товарознавство непродовольчих товарів». Тема дисертації «Шляхи підвищення довговічності та товарознавча експертиза одягу зі шкіри, що перебував в експлуатації», дата захисту 15.05.2014.

Кралюк Марини Олександрівни за спеціальністю 05.18.08 – «Товарознавство непродовольчих товарів». Тема дисертації «Формування споживчих властивостей та експертиза саморятівників шахтних ізолюючих на хімічнозв'язаному кисні», дата захисту 28.09.2021.

Член спеціалізованої вченої ради: К 35.840.02 при Львівському торговельно-економічному університеті з 2010 р.


7. Найвер Ірина Леонідівна, cтарший судовий експерт сектору товарознавчих та гемологічних досліджень

Тема дисертаційного дослідження: Товарознавча оцінка захисних покриттів для керамічної лицьової цегли (2015 рік).

Шифр і спеціальність: 05.18.08 товарознавство непродовольчих товарів.

Науковий ступінь: кандидат технічних наук.

Вчене звання: -