Львівський НДЕКЦ МВС України

Схема доїзду.

Контакти:
Юридична адреса:

м. Львів,79040, вул. Конюшинна, 24.
Фактична адреса:
м. Львів,79040, вул. Збиральна, 24.
Електронна пошта: ndekc@lv.npu.gov.ua
Приймальна директора:
(032) 262-52-19.
Бухгалтерія:
(032) 262-20-34.
Канцелярія:
(032) 262-17-87.
Відділ біологічних досліджень (встановлення батьківства):
(032) 261-39-24.
Факс: (032) 262-50-11.
Охорона: (032) 262-21-73.

1-2 червня 2022 року у Львівському торговельно-економічному університеті відбулась Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні напрями розвитку економіки, підприємництва, технологій та їх правового забезпечення», співорганізатором якої був Львівський НДЕКЦ МВС України.

На конференції обговорено широке коло актуальних проблем за напрямами:

- економіка та підприємництво; - бухгалтерський облік, аудит, аналіз та оподаткування; – фінанси, банківська справа та страхування; – міжнародні економічні відносини та маркетинг; − туризм та готельно-ресторанна справа; – менеджмент; – товарознавство, управління якістю та технології харчових продуктів; – товарознавство, експертиза та технології непродовольчих товарів; – теорія держави та кримінальне право; – господарське та цивільне право; – історія, політологія, філософія та культура; – вища математика, кількісні методи та комп’ютерні науки; – іноземні мови.

У роботі цієї конференції в межах угоди про співпрацю між Львівським НДЕКЦ МВС та Львівським торговельно-економічним університетом взяли участь відповідно заступник завідувача відділу товарознавчих, автотоварознавчих та гемологічних досліджень, завідувач сектору товарознавчих та гемологічних досліджень Сергій Долинський, завідувач сектору моніторингу та інформаційного забезпечення відділу забезпечення діяльності центру, к.т.н., проф. Микола Беднарчук та доценти кафедри товарознавства, митної справи та управління якістю к.т.н. Наталія Попович і к.т.н. Орест Шумський, а також аспірант цієї ж кафедри Ярослав Заяць.

Тези доповідей учасників конференції опубліковані.