Львівський НДЕКЦ МВС України

Схема доїзду.

Контакти:
Юридична адреса:

м. Львів,79040, вул. Конюшинна, 24.
Фактична адреса:
м. Львів,79040, вул. Збиральна, 24.
Електронна пошта: ndekc@lv.npu.gov.ua
Приймальна директора:
(032) 262-52-19.
Бухгалтерія:
(032) 262-20-34.
Канцелярія:
(032) 262-17-87.
Відділ біологічних досліджень (встановлення батьківства):
(032) 261-39-24.
Факс: (032) 262-50-11.
Охорона: (032) 262-21-73.

21 грудня 2018 року на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 35.140.02 у Приватному вищому навчальному закладі «Львівський університет бізнесу та права» відбувся захист дисертації «Адміністративно-правове забезпечення діяльності експертно-криміналістичних установ МВС України» на здобуття наукового ступеня доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право, виконаної директором Львівського НДЕКЦ МВС України, кандидатом юридичних наук, доцентом Заяцем Романом Ярославовичем.

За результатами захисту спеціалізована вчена рада дійшла до висновку, що, враховуючи актуальність теми дисертації, науковий рівень, новизну та практичну значущість, обґрунтованість та достовірність висновків і пропозицій, відповідність вимогам «Порядку присудження наукових ступенів», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24.07.2013 № 567, автор дисертаційної роботи Заяць Р.Я. заслуговує на присудження наукового ступеня доктора юридичних наук за спеціальністю 12.00.07 – адміністративне право і процес; фінансове право; інформаційне право.