Львівський НДЕКЦ МВС України

Схема доїзду.

Контакти:
Юридична адреса:

м. Львів,79040, вул. Конюшинна, 24.
Фактична адреса:
м. Львів,79040, вул. Збиральна, 24.
Електронна пошта: ndekc@lv.npu.gov.ua
Приймальна директора:
(032) 262-52-19.
Бухгалтерія:
(032) 262-20-34.
Канцелярія:
(032) 262-17-87.
Відділ біологічних досліджень (встановлення батьківства):
(032) 261-39-24.
Факс: (032) 262-50-11.
Охорона: (032) 262-21-73.

Відповідно до Закону України «Про вищу освіту», Положення про Львівський науково-дослідний експертно-криміналістичний центр МВС України, угоди про співпрацю між Львівським торговельно-економічним університетом та Львівським НДЕКЦ МВС, при Львівському НДЕКЦ МВС з 1 січня 2020 року створено філію кафедри аудиту, аналізу та оподаткування Львівського торговельно-економічного університету. Основними завданнями філії визначено:

  • організацію навчально-виховного процесу, спрямованого на підготовку висококваліфікованих фахівців з означеної спеціальності;
  • проведення виїзних занять зі студентами для закріплення теоретичних знань, набуття практичних навичок з навчальних дисциплін;
  • проведення науково-практичних досліджень з пріоритетних напрямів науки, актуальних проблем відповідної галузі та впровадження отриманих результатів у виробництво та навчальний процес;
  • стажування та підвищення кваліфікації працівників;
  • створення та постійне оновлення навчальної, практичної та інформаційної баз;
  • ознайомлення студентів із сучасними методиками, науково-технічною та економічною інформацією;
  • залучення досвідчених фахівців Львівського НДЕКЦ МВС в якості керівників практики студентів, а також до проведення лекцій, практичних та семінарських занять, тощо;
  • здійснення практичної підготовки студентів на базі Львівського НДЕКЦ МВС.
  • Завідувачем філії кафедри аудиту, аналізу та оподаткування призначено завідувача відділу економічних досліджень Львівського НДЕКЦ МВС, кандидата економічних наук, доцента Помірчу Олену Миколаївну, а відповідальним за роботу філії –доктора економічних наук, професора Воронко Романа Михайловича.