Львівський НДЕКЦ МВС України

Схема доїзду.

Контакти:
Юридична адреса:

м. Львів,79040, вул. Конюшинна, 24.
Фактична адреса:
м. Львів,79040, вул. Збиральна, 24.
Електронна пошта: ndekc@lv.npu.gov.ua
Приймальна директора:
(032) 262-52-19.
Бухгалтерія:
(032) 262-20-34.
Канцелярія:
(032) 262-17-87.
Відділ біологічних досліджень (встановлення батьківства):
(032) 261-39-24.
Факс: (032) 262-50-11.
Охорона: (032) 262-21-73.

До обговорення розглядались такі теми:

«Реформування законодавства у сфері інтелектуальної власності».

«Особливості призначення судових експертиз об’єктів інтелектуальної власності та їх оцінка судом».

«Експертиза об’єктів інтелектуальної власності: загальні поняття».

«Актуальні питання судової експертизи об’єктів інтелектуальної власності, розміщених у мережі інтернет».

«Особливості призначення судових експертиз».

«Роль спеціальних норм законодавства при проведенні судової експертизи об’єктів інтелектуальної власності».

«Судова експертиза у Республіці Білорусь».

«Проблемні питання, що виникають при призначенні судом експертизи під час розгляду справ у сфері інтелектуальної власності».

«Деякі практичні аспекти призначення судової експертизи в галузі інтелектуальної власності і оцінки судами експертних висновків».

«Стандарти доказування: особливості господарського процесу щодо доказування на прикладі окремих категорій спорів».

«Досвід британських суддів щодо розгляду справ на промислові зразки».

«Особливості проведення експертних досліджень, пов’язаних із промисловими зразками, з урахуванням новел законодавства щодо охорони та захисту промислових зразків».

«Зміни та нововведення в законодавстві для посилення охорони та захисту прав на промислові зразки».

«Щодо необхідності оновлення науково-методичних настанов дослідження словесних позначень торговельних марок».

«Плагіатрична судова експертиза наукових творів: проблемні питання».

«Рецензія на висновок судового експерта, як засіб оцінки його достовірності».

«Специфіка ідентифікації ознак оригінальності фотографічних творів в контексті дослідження об'єктів авторського права».

«Шляхи вирішення комбінаційних ідентифікаційних завдань при проведенні судових експертиз у сфері інтелектуальної власності».

«Графологія в судовому почеркознавстві: другий прихід чи новий підхід?».

«Як захистити етикетку».

«Особливості дослідження фармацевтичних етикеток, зареєстрованих як торговельні марки».

«Проблема використання об'єктів авторського права шляхом візуалізації з перспективи світової судової експертизи».

«Коротко про штучний інтелект та нейронні мережі: як усе влаштовано?».

«Демонстрація роботи нейронної мережі в режимі реального часу».

«Виклики, які нейронні мережі можуть поставити судовим експертам».