Львівський НДЕКЦ МВС України

Схема доїзду.

Контакти:
Юридична адреса:

м. Львів,79040, вул. Конюшинна, 24.
Фактична адреса:
м. Львів,79040, вул. Збиральна, 24.
Електронна пошта: ndekc@lv.npu.gov.ua
lviv@dndekc.mvs.gov.ua
Приймальна директора:
(032) 262-52-19.
Бухгалтерія:
(032) 262-20-34.
Канцелярія:
(032) 262-17-87.
Відділ біологічних досліджень (встановлення батьківства):
(032) 261-39-24.
Факс: (032) 262-50-11.
Охорона: (032) 262-21-73.

2.3 Дослідження друкарських форм та інших засобів виготовлення документів


Головними завданнями технічної експертизи документів є: встановлення факту і способу внесення змін до документа (підчистка, травлення, дописка, переклеювання фотокарток, літер та ін.); виявлення залитих, замазаних, вицвілих та інших слабо видимих або невидимих текстів (зображень), а також текстів (зображень) на обгорілих та згорілих документах за виключенням, коли папір перетворився на попіл; встановлення виду та ідентифікація приладів письма за штрихами; установлення документа, виготовленого шляхом монтажу із застосуванням копіювально-розмножувальної та комп’ютерної техніки; визначення послідовності нанесення штрихів, що перетинаються; встановлення способу виготовлення бланку документа; установлення особливостей виготовлення друкарський засобів (форм) і відображення їх у відбитках; установлення типу та інших класифікаційних категорій друкарської техніки (друкарські машини, касові, телеграфні, інші літерно-цифрові апарати), ідентифікація цих засобів за відбтками їх знаків; установлення зміни первинного тексту документа, виконаного на друкарській машині; установлення типу копіювально-розмножувальної техніки (електрофотографічні апарати, факси); установлення способу нанесення відтисків печаток, штампів, факсиміле, ідентифікація печаток, штампів, факсиміле тощо за їх відбитками.


Орієнтовний перелік вирішуваних питань:

Чи має місце у представленому документі зміна первинних реквізитів?

Якщо так, то яким шляхом вона здійснена (підчистка, дописка, травлення, виправлення тощо) і який зміст первинного тексту?

 
 

Чи була замінена в документі фотокартка?

 
 

- Який зміст замаскованого (зафарбованого, забрудненого, замазаного тощо) тексту?

- Чи є в даному документі (аркуші паперу) невидимий текст і якщо є, то який саме?

- Чи є на обгорілих аркушах який-небудь текст і (або) зображення? Якщо є, то який (яке) саме?

- Писальним приладом якого типу виконано рукописні тексти (підписи) у наданому документі?

 
 

У якій послідовності виконувались реквізити даного документа (підпис, відтиск печатки, тощо)?

 

Чи становили раніше одне ціле надані на експертизу частини документа?

Чи належали надані на експертизу частини документа визначеному документу (накладній, видатковому касовому ордеру тощо)?

Чи відповідає надана банкнота аналогічним, які знаходяться в офіційному обігу Національного банку України (Федеральної резервної системи США, тощо)?

Якщо ні, то яким способом вона виготовлена?

Чи відповідає наданий документ аналогічним, які знаходяться в офіційному обігу?.

 
 

Якщо ні, то яким способом виготовлений бланк даного документу?

Чи виготовлено наданий документ шляхом монтажу за допомогою комп'ютерної або копіювально-розмножувальної техніки?

Чи використані для створення змонтованого документа документи, вилучені у особи (прізвище, ім’я, по батькові)?

Яким способом та за допомогою якого знакодрукуючого пристрою (копіювального апарата, багатофункціонального пристрою) виготовлений наданий документ?

 
 

Яким способом нанесений відтиск печатки (штампа, факсиміле), або його зображення?

 
 

Чи нанесено відтиск печатки (штампа, факсиміле) в даному документі наданою печаткою (штампом, факсиміле)?

Чи нанесено відтиск печатки (штампа, факсиміле) в наданому документі печаткою (штампом, факсиміле), експериментальні та вільні зразки відтисків якої (якого) надані для порівняльного дослідження?

Чи нанесено відтиск печатки (штампа, факсиміле) в наданих документах однією і тією самою печаткою (штампом, факсиміле)?

Чи нанесений відтиск печатки (штампа) у той час, яким датований документ (відносна давність)?

Вимоги до матеріалів:Призначаючи дослідження з метою ідентифікації друкарських засобів, до експертної установи слід надіслати порівняльні матеріали: вільні, а також експериментальні зразки - відбитки, виготовлені за допомогою цих засобів.

Вільні зразки надаються при можливості, такі, які за часом виконання були б якомога більше наближені до досліджуваного відбитка, експериментальні - в обов'язковому порядку. Кожний вид зразків потрібно надавати не менше як у трьох примірниках.

Якщо для ідентифікації друкарських машин неможливо вишукати вільні зразки, які б збігалися за часом виконання з текстом, що досліджується, слід з'ясувати, чи не підлягала ре¬монту машина в період між виконанням досліджуваного тексту та виконанням вільних зразків, що саме ремонтувалося, зокрема, чи не замінювався шрифт (цілком, частина, яка саме)?

Експериментальні зразки друкарських машин повинні мати всі знаки у порядку їх розміщення на клавіатурі машини, показувати максимальну довжину рядків та всіх інтервалів між ними.

Якщо текст, що досліджується, надрукований через копіювальний папір, слід додатково надати зразки, виконані через копіювальний папір.

Для ідентифікації печаток та штампів експертові надаються експериментальні зразки у вигляді 5~6 максимально чітких відбитків на білому гладкому папері, нанесених з різним натиском та з різною кількістю мастики, або самі печатки та штампи.

Якщо відбиток, що досліджується, нанесено більше року до призначення експертизи, то потрібне також надання вільних зразків, оскільки в процесі експлуатації печатка могла зазнати змін.

Для ідентифікації касових апаратів експериментальні зразки повинні мати всі знаки чека, що досліджується. В якості вільних зразків направляються чеки, які вибиті на даному апараті і мають якомога більше знаків досліджуваного чека. Важливо, щоб зразки і досліджуваний чек мали якомога менший розрив у часі їх виготовлення.

 
 

Для ідентифікації засобів розмножувальної техніки повинні надаватися друкарські форми або виготовлені за їх допомогою експериментальні відбитки не менше, ніж у п'яти примірниках.

Призначаючи експертизу з метою встановлення справжності бланка документа, як порівняльні зразки надаються бланки справжніх документів з такими ж поліграфічними даними (підприємство-виробник, рік видання, тираж, номер замовлення).

Для запобігання пошкоджень, кожний з досліджуваних документів слід зберігати в окремому конверті, невеликі - в розгорнутому вигляді, а великі — згорнутими за наявними складками. Прошивати документи, робити на них будь-які надписи, підкреслювати або обводити фрагменти, які підлягають дослідженню, забороняється.

При призначенні досліджень стосовно документів, виготовлених за допомогою копіювально-розмножувальної техніки, необхідно вжити заходів для збереження її у такому стані, у якому вона перебувала на час вилучення. Не дозволяється здійснювати будь-які операції з такою технікою до її направлення на дослідження.

 
 

Кількість затрачених експертогодин при виконанні судової експертизи або експертного дослідження, визначається експертом з урахуванням складності судової експертизи або експертного дослідження. За своєю складністю судова експертиза або експертне дослідження поділяється:

- прості – під час проведення яких досліджується не більше десяти однорідних об’єктів, вирішується не більше трьох запитань та застосовується не більше трьох загальнонаукових і/або спеціальних методів дослідження;

- середньої складності – під час проведення яких досліджуються від десяти до двадцяти однорідних і/або не більше десяти різноманітних об’єктів, вирішуються не більше п’яти запитань та застосовуються від трьох до п’яти загальнонаукових і/або спеціальних методів дослідження;

- складні (особливої складності) – під час проведення яких досліджуються від двадцяти до ста (більше ста) однорідних і/або від десяти до двадцяти (більше двадцяти) різноманітних об’єктів, вирішують п’ять і більше (шість і більше) запитань, застосовуються п’ять і більше загальнонаукових і/або спеціальних методів дослідження.