Львівський НДЕКЦ МВС України

Контакти:
Юридична адреса:

м. Львів,79040, вул. Конюшинна, 24.
Фактична адреса:
м. Львів,79040, вул. Збиральна, 24.
Електронна пошта: ndekc@lv.police.gov.ua
Приймальна директора:
(032) 262-52-19.
Бухгалтерія:
(032) 262-20-34.
Канцелярія:
(032) 262-17-87.
Відділ біологічних досліджень (встановлення батьківства):
(032) 261-39-24.
Факс: (032) 262-50-11.
Охорона: (032) 262-21-73.

У Львівському НДЕКЦ МВС України співпраця вважається невичерпним потенціалом розвитку, який має вагомі об’єктивні підстави не лише сприяти вирішенню актуальних поточних проблем судово-експертної діяльності, але й може забезпечити її успішний розвиток у майбутньому.

На даний час діловими партнерами, з якими Львівський НДЕКЦ МВС України уклав та успішно виконує угоди про співпрацю, є:

Основним предметом усіх укладених угод є співпраця у сфері наукової діяльності, яка, серед інших, передбачає:

- спільну підготовку та публікацію результатів співпраці, наукових доповідей, статей, монографій у наукових виданнях;

- проведення спільних наукових семінарів, симпозіумів, конференцій і виставок, у тому числі із залученням зацікавлених організацій і фірм;

- обмін науковою інформацією;

- організацію наукових стажувань з питань підвищення кваліфікації фахівців;

- взаємний доступ до бібліотечних фондів, у тому числі їх електронних форм.

Львівський НДЕКЦ МВС України продовжує роботу з пошуку ділових партнерів і відкритий до співпраці.

Національний центр судових експертиз при Міністерстві юстиції Республіки Молдова
Державний науково-дослідний експертно-криміналістичний центр
Львівський національний університет імені Івана Франка
Львівський державний університет внутрішніх справ
Львівський Університет бізнесу і права
Львівський державний університет безпеки життєдіяльності
Львівський національний університет природокористування
Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького
Інститут сталого розвитку і мені В. Чорновола Національного університету «Львівська політехніка»
Відокремлений структурний підрозділ «Львівський фаховий коледж індустрії моди Київського національного університету технологій та дизайну»
Видавництво «Растр-7»
Одеський науково-дослідний інститут судових експертиз Міністерства юстиції України
Український науково-дослідний інститут спеціальної техніки та судових експертиз Служби безпеки України