Львівський НДЕКЦ МВС України

я подивився на рахунок вайпера, його ульт знімає пасівки. можна на 3 як в танка бо 3 спел маг резист дає, або мід для швидкого ульта.

Контакти:
Юридична адреса:

м. Львів,79040, вул. Конюшинна, 24.
Фактична адреса:
м. Львів,79040, вул. Збиральна, 24.
Електронна пошта: ndekc@lv.police.gov.ua
Приймальна директора:
(032) 262-52-19.
Бухгалтерія:
(032) 262-20-34.
Канцелярія:
(032) 262-17-87.
Відділ біологічних досліджень (встановлення батьківства):
(032) 261-39-24.
Факс: (032) 262-50-11.
Охорона: (032) 262-21-73.

Види та спеціальності за якими проводяться дослідження у Львівському НДЕКЦ МВС

 
№ п/п Види та підвиди судових експертиз Індекси експертних спеціальностей Види експертних спеціальностей
1 Почеркознавча та лінгвістична 1.1 Дослідження почерку і підписів
1.2

Лінгвістичне дослідження писемного мовлення

2 Технічна експертиза документів 2.1 Дослідження реквізитів документів
2.2

Дослідження матеріалів документів

2.3

Дослідження друкарських форм та інших засобів виготовлення документів

2.4

Дослідження давнини виготовлення документів

3 Експертиза зброї 3.1 Балістичне дослідження вогнепальної зброї та бойових припасів до неї
3.2

Балістичне дослідження слідів зброї, слідів пострілу та ситуаційних обставин пострілу

3.3

Дослідження холодної зброї

3.4

Дослідження зброї з некінетичним принципом ураження

3.5 Дослідження гранатометів.
4 Трасологічна 4.1 Дослідження слідів людини та слідів тварини
4.2

Дослідження знарядь, агрегатів, інструментів і залишених ними слідів, ідентифікація цілого за частинами

4.3

Криміналістичне дослідження транспортних засобів

4.4

Дослідження ідентифікаційних номерів та рельєфних знаків

4.6

Дактилоскопічні дослідження

5 Вибухово-технічна 5.1 Дослідження вибухових речовин, продуктів вибуху та пострілу
5.2

Дослідження вибухових пристроїв, слідів та обставин вибуху

5.4

Дослідження обставин і механізму техногенних вибухів

6 Фототехнічна, портретна та голографічних зображень 6.1 Дослідження фотозображень та технічних засобів їх виготовлення
6.2

Ідентифікація особи за ознаками зовнішності за матеріальними зображеннями

6.3

Дослідження голографічних захисних зображень та їх елементів

7 Відео-, звукозапису 7.1 Технічне дослідження матеріалів та засобів відео-, звукозапису
7.2

Дослідження диктора за фізичними параметрами усного мовлення, акустичних сигналів та середовищ

7.3

Лінгвістичне дослідження усного мовлення

8 Матеріалів, речовин та виробів 8.1 Дослідження лакофарбових матеріалів і покрить
8.2

Дослідження полімерних матеріалів і виробів з них

8.3

Дослідження волокнистих матеріалів і виробів з них

8.4

Дослідження нафтопродуктів i пально-мастильних матеріалів

8.5

Дослідження скла, кераміки та виробів з них

8.6

Дослідження наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів

8.7

Дослідження спиртовмісних сумішей

8.8

Дослідження ґрунтів

8.9

Дослідження металів і сплавів

8.10

Дослідження наявності шкідливих речовин у навколишньому середовищі

8.11

Дослідження речовин хімічних виробництв та спеціальних хімічних речовин

8.12

Дослідження харчових продуктів

8.13

Дослідження сильнодіючих і отруйних речовин

8.14

Дослідження спеціальних хімічних речовин

8.15

Дослідження сильнодіючих і отруйних лікарських засобів

8.16

Дослідження провідників із ознаками короткого замикання

8.17

Дослідження причини руйнування виробів з металів та сплавів

9 Біологічна 9.1 Дослідження об’єктів рослинного походження
9.2

Дослідження об’єктів тваринного походження

9.3

Імунологічні дослідження

9.4

Цитологічні дослідження

9.5

Молекулярно-генетичні дослідження

9.6

Дослідження волосся

9.7

Одорологічні дослідження

10 Інженерно-транспортна 10.1 Дослідження обставин i механізму дорожньо-транспортних пригод
10.2

Дослідження технічного стану транспортних засобів

10.3

Дослідження деталей транспортних засобів

10.4

Транспортно-трасологічні дослідження

11 Безпеки життєдіяльності 10.5 Дослідження причин та наслідків порушення вимог безпеки життєдіяльності та охорони праці
12 Будівельно-технічна 10.6 Дослідження причин та наслідків порушення вимог безпеки життєдіяльності та охорони праці та відповідних документів
13 Земельно-технічна 10.7 Розподіл земель та визначення порядку користування земельними ділянками
14 Пожежно-технічна 10.8 Дослідження обставин виникнення і поширення пожеж та дотримання вимог пожежної безпеки
15 Комп’ютерно-технічна 10.9 Дослідження комп’ютерної техніки та програмних продуктів
16 Оціночно-будівельна 10.10 Визначення оціночної вартості будівельних об’єктів та споруд
17 Залізнично-транспортна 10.11 Дослідження обставин та механізму залізнично-транспортної пригоди
10.12

Дослідження технічного стану рухомого складу залізничного транспорту

10.13.1

Дослідження інженерного обладнання верхньої будови колії

10.13.2

Дослідження інженерного обладнання нижньої будови колії

18 Оціночно-земельна 10.14 Оцінка земельних ділянок
19 Гірничотехнічна 10.15 Дослідження причин та наслідків надзвичайних подій у гірничій промисловості та в підземних умовах
20 Дорожньо-технічна 10.16 Дорожньо-технічні дослідження
21 Телекомунікаційна 10.17 Дослідження телекомунікаційних систем (обладнання) та засобів
22 Електротехнічна 10.18 Дослідження технічної експлуатації електроустаткування
23 Інженерно-екологічна 10.19 Дослідження обставин та організаційно-технічних причин і наслідків впливу техногенних джерел на об’єкти довкілля
24 Експертиза з питань землеустрою 10.20 Дослідження з питань землеустрою
25 Електротранспортна 10.21 Дослідження міського електричного транспорту
26 Експертиза технічного стану ліфтів 10.22 Дослідження технічного стану ліфтів та умов їх безпечної експлуатації
27 Інженерно-механічна 10.23 Дослідження технічного стану та умов експлуатації машин та механізмів
28 Водно-транспортна 10.27 Дослідження технічного стану судноплавних засобів та окремих складових, дослідження дій екіпажу, дослідження радіолокаційного обслуговування
29 Авіаційно-транспортна 10.28 Дослідження технічного стану літальних апаратів та окремих складових, дослідження дій авіаційного персоналу, дослідження аеронавігаційного забезпечення польотів
30 Економічна 11.1

Дослідження документів бухгалтерського, податкового обліку і звітності

11.2

Дослідження документів про економічну діяльність підприємств і організацій

11.3

Дослідження документів фінансово-кредитних операцій

31 Товарознавча 12.1 Визначення вартості машин, обладнання, сировини та споживчих товарів
32 Транспортно-товарознавча 12.2 Визначення вартості колісних транспортних засобів та розміру збитку, завданого власнику транспортного засобу
12.3

Оцінка судноплавних засобів

12.4

Оцінка літальних апаратів

33 Експертиза військового майна 12.5 Оцінка майна і техніки військового призначення та озброєння
34 Психологічна 14.1 Психологічні дослідження
35 Мистецтвознавча 15.1 Мистецтвознавчі дослідження
15.2

Дослідження у сфері захисту суспільної моралі

36 Гемологічна 17.1 Дослідження дорогоцінного, напівдорогоцінного та декоративного каміння