Львівський НДЕКЦ МВС України

Контакти:
Юридична адреса:

м. Львів,79040, вул. Конюшинна, 24.
Фактична адреса:
м. Львів,79040, вул. Збиральна, 24.
Електронна пошта: ndekc@lv.npu.gov.ua
lviv@dndekc.mvs.gov.ua
Приймальна директора:
(032) 262-52-19.
Бухгалтерія:
(032) 262-20-34.
Канцелярія:
(032) 262-17-87.
Відділ біологічних досліджень (встановлення батьківства):
(032) 261-39-24.
Факс: (032) 262-50-11.
Охорона: (032) 262-21-73.

Фототехнічна, портретна та голографічних зображень


6.2. Ідентифікація особи за ознаками зовнішності за матеріальними зображеннямиОб’єктами експертизи є:


- фотокартки (спеціальні, документальні, художні тощо); типографські та інші репродукції, у тому числі виготовлені за допомогою скануючих пристроїв; цифрові зображення;

- кіно- і відеозапис (використовують окремі кадри як статичний матеріал, що несе інформацію про зовнішні ознаки особи).

З метою проведення експертизи направляють зображення, зафіксовані на різних носіях (фотознімки, фотоплівки, відеокасети, носії комп’ютерної інформації). Використання комп’ютерних засобів дає змогу привести до одного виду різні форми зображень, зафіксованих на різноманітних носіях. За допомогою спеціальних пристроїв зображення переводяться у цифрову форму і записуються в одому графічному форматі. Використання комп'ютерних засобів дає змогу під час дослідження зображень покращити зображення на попередньому етапі дослідження і проводити порівняльне дослідження, використовуючи методи порівняння.

 
 

Об’єкти експертизи поділяють на дві групи: досліджувані (об’єкти, що перевіряються) та порівняльні.

До порівняльних об’єктів належать:

- об’єкти, що відображають ознаки, які однотипні з ознаками основного об’єкта;

- зіставні об’єкти (з однаковим вираженням однотипних ознак);

- незіставні (з відсутністю або викривленням однотипних ознак);

- вільні (не пов’язані з розслідуваною подією);

- експериментальні (отримані у безпосередньому зв’язку з розслідуваною подією і вивченням об’єкта при дотриманні певних умов).

 

Вимоги до об’єктів експертизи:

- Порівнюваність - означає наявність і однакове відображення однотипних елементів і їх ознак на об’єктах, що порівнюються. Особи, зображені на фотознімках, що порівнюються, мають бути приблизно одного віку та знаходитися в однаковому положенні щодо фотокамери та освітлення.

- Доброякісність - знімки чіткі, задовільної контрастності, відображають всі дрібні елементи та особливості обличчя особи.

- Достовірність - фотознімки вилучені й направлені на експертизу з дотриманням усіх процесуальних норм і правил, що виключають їх підміну, підробку, плутанину в назві.

На достовірність відображення зовнішності людини на фотознімках та відеокадрах може впливати цілий комплекс факторів, які необхідно враховувати при аналізі ознак зовнішності, зокрема:

- фактори, що пов’язані безпосередньо з процесом фото- та відеозйомки (умови зйомки, включаючи вид і характер освітлення, положення голови та тіла людини, оптичні та технічні характеристики фото- та відеоапаратури, властивості фото- та відеоносіїв, особливості технологічних процесів при виготовлені твердих копій, у тому числі шляхом фотографування з екрана монітора та виготовлення репродукцій фотопортретів);

- фактори, що пов’язані зі станом зовнішності особи (косметичне оформлення зовнішнього вигляду, мімічні зміни, штучні зміни зовнішності без хірургічних втручань, можливість хірургічних втручань);

- фактори, що пов’язані з умовами використання та зберігання носіїв фото- та відеоінформації (тривале зберігання, оригінал чи копія, низька роздільна здатність відеокадру чи цифрового зображення).

Не можуть бути об’єктами портретної експертизи описання, словесні портрети, скульптурні чи графічні реконструкції обличчя по черепу, фотознімкам чи описам, намальовані портрети, складені (синтетичні) портрети (фотороботи) та інші об’єкти, на створення яких вплинуло суб’єктивне сприйняття та відображення інформації.

Питання, які ставляться на вирішення портретної експертизи

Найбільш типовими питаннями при вирішені ідентифікаційних задач є:

- Чи придатне для проведення ідентифікаційного портретного дослідження зображення особи чоловічої статі на відео файлі з назвою «ЧЧЧЧЧ» у період часу з 01:45:15 до 01:45:29?

- Якщо так, то чи одна й та сама особа зображена на відео файлі (фотознімку) з назвою «ЧЧЧЧЧ» у період часу з 01:45:15 до 01:45:29 та на відео файлі (фотознімку) з назвою «0000» у період часу з 00:00:49 до 00:01:03, який одягнений у пальто сірого….?

- Чи зображена на представлених фотознімках (особа одягнена - індивідуалізуючи ознаки фото відео) одна й та сама особа?

- Чи зображена на відео файлі (індивідуалізуючи ознаки фото відео) у період часу з 01:45:15 до 01:45:29, особа фотознімок, якої наданий ( представлений) для порівняння?

- Чи зображена на даному фотознімку особа, фотокартки (зображення на відео файлі) якої надано як зразки?

- Одна чи різні особи зображені на даних фотознімках (відеозаписах) ?

Оскільки встановлення особи не входить до компетенції судового експерта, а є прерогативою оперативних і слідчих підрозділів, неприпустимим с наступне формулювання питання для ідентифікаційного портретного дослідження:

- «Чи відображений на представленому фотознімку Іванов Іван Іванович?»