Львівський НДЕКЦ МВС України

Контакти:
Юридична адреса:

м. Львів,79040, вул. Конюшинна, 24.
Фактична адреса:
м. Львів,79040, вул. Збиральна, 24.
Електронна пошта: ndekc@lv.npu.gov.ua
lviv@dndekc.mvs.gov.ua
Приймальна директора:
(032) 262-52-19.
Бухгалтерія:
(032) 262-20-34.
Канцелярія:
(032) 262-17-87.
Відділ біологічних досліджень (встановлення батьківства):
(032) 261-39-24.
Факс: (032) 262-50-11.
Охорона: (032) 262-21-73.

Матеріалів, речовин та виробів


10.19 – Дослідження обставин та організаційно-технічних причин і наслідків впливу техногенних джерел на об’єкти довкілляНа підставі Постанови Кабінету Міністрів України від 4 червня 2007 р. № 795 «Про затвердження переліку платних послуг, які надаються підрозділами Міністерства внутрішніх справ, Національної поліції та Державної міграційної служби, і розміру плати за їх надання» Львівським НДЕКЦ МВС України надаються платні послуги фізичним і юридичним особам (далі - послуги):


- Проведення судової експертизи в цивільних, господарських, адміністративних справах, у виконавчому провадженні;

- Проведення судової експертизи в кримінальному провадженні на замовлення підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, виправданого, їх захисників, законного представника, потерпілого, його представника і законного представника (за клопотанням);

- Проведення експертних досліджень, оцінки майна, майнових прав і професійної оціночної діяльності на замовлення фізичних або юридичних осіб;

- Залучення стороною захисту спеціаліста під час досудового розслідування і судового провадження.

 

Послуги надаються за письмовою заявою фізичних або юридичних осіб із зазначенням їх прізвища, імені, по батькові (найменування), місця реєстрації/проживання (місцезнаходження), виду дослідження та питання які слід вирішити експерту. Із замовником укладається договір та складається рахунок на оплату послуги.

Розмір плати за надання послуг визначається відповідно до нормативної вартості однієї експертогодини, установленої постановою Кабінету Міністрів України від 1 липня 1996 р. № 710 “Про затвердження Інструкції про порядок і розміри компенсації (відшкодування) витрат та виплати винагороди особам, що викликаються до органів досудового розслідування, прокуратури, суду або до органів, у провадженні яких перебувають справи про адміністративні правопорушення, та виплати державним спеціалізованим установам судової експертизи за виконання їх працівниками функцій експертів і спеціалістів” - із змінами, внесеними постановами Кабінету Міністрів України від 26 червня 2007 р. № 870 (Офіційний вісник України, 2007 р., № 48, ст. 1970) та від 19 червня 2012 р. № 868 (Офіційний вісник України, 2012 р., № 71, ст. 2870), з урахуванням фактично витраченого на надання таких послуг часу.

Оплата наданих послуг здійснюється шляхом перерахування замовником коштів через банки, відділення поштового зв'язку або програмно-технічні комплекси самообслуговування.

Підтвердженням оплати послуг є платіжний документ (платіжне доручення, квитанція) з відміткою банку, відділення поштового зв'язку або коду проведеної операції.

Прийняття плати за послуги безпосередньо працівниками підрозділів МВС заборонено.

Замовник має право відмовитися від надання замовленої послуги шляхом подання на ім'я керівника заяви в письмовій формі. Повернення коштів за ненадані послуги здійснюється за письмовою заявою замовника на підставі оригіналу платіжного документа та документа, що посвідчує особу.

Результатом проведеної судової експертизи є висновок експерта.

Результатом проведеного експертного дослідження є висновок експертного дослідження.

Важливо!Експертне дослідження не є судовою експертизою, тому висновок експертного дослідження може не прийматися судами як доказ замість висновку експерта.

 

У якості платних послуг відділом досліджень матеріалів, речовин і виробів Львівського НДЕКЦ МВС надаються такі послуги(судові експертизи та експертні дослідження):

- дослідження наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів, прекурсорів, сильнодіючих та отруйних лікарських засобів;

- дослідження спиртовмісних сумішей (щодо відповідності алкогольних напоїв вимогам Державних стандартів України на вказаний вид продукції);

- дослідження нафтопродуктів та пально-мастильних матеріалів (причини загоряння в частині виявлення нафтопродуктів та пально-мастильних матеріалів);

- дослідження виробів з металів і сплавів на предмет встановлення їх складу;

- дослідження волокнистих матеріалів та виробів з них;

- дослідження матеріалів документів;

- дослідження ґрунтів.

Важливо! У разі виявлення у зразку, що підлягав дослідженню, наркотичних засобів чи психотропних речовин Львівський НДЕКЦ МВС повідомляє про вказаний факт відповідний підрозділ Національної поліції.