Львівський НДЕКЦ МВС України

Схема доїзду.

Контакти:
Юридична адреса:

м. Львів,79040, вул. Конюшинна, 24.
Фактична адреса:
м. Львів,79040, вул. Збиральна, 24.
Електронна пошта: ndekc@lv.npu.gov.ua
Приймальна директора:
(032) 262-52-19.
Бухгалтерія:
(032) 262-20-34.
Канцелярія:
(032) 262-17-87.
Відділ біологічних досліджень (встановлення батьківства):
(032) 261-39-24.
Факс: (032) 262-50-11.
Охорона: (032) 262-21-73.

У 2023 році Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти (НАЗЯВО) проводить акредитацію у закладах вищої освіти Львова не лише програм підготовки бакалаврів та магістрів, але й акредитацію аспірантури.

26 квітня 2023 року в межах Угоди про співпрацю Львівського НДЕКЦ МВС з Львівським торговельно-економічним університетом (ЛТЕУ) на зустріч з експертною групою НАЗЯВО у якості стейкхолдера був запрошений завідувач сектора моніторингу та інформаційного забезпечення відділу забезпечення діяльності центру, кандидат технічних наук, професор Микола Беднарчук.

Зустріч проводилась відповідно до «Програми проведення акредитаційної експертизи освітньої програми «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» за третім (освітньо-науковим) рівнем вищої освіти спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» у Львівському торговельно-економічному університеті», яка зафіксована в інформаційній системі НАЗЯВО і є частиною матеріалів акредитаційної справи.

Під час зазначеної зустрічі проф. Микола Беднарчук, який був членом робочої групи з підготовки проєкту акредитованої освітньої програми на 2023-2024 роки, відповів на запитання експертів НАЗЯВО стосовно співпраці Львівського НДЕКЦ МВС та ЛТЕУ, ступеня ознайомлення з зазначеною освітньою програмою, участі у її моніторингу і удосконаленні та ін.

Зазначена зустріч відбулась у форматі відеоконференції з використанням програми Zoom, а її відеозапис переданий у секретаріат НАЗЯВО