Львівський НДЕКЦ МВС України

Схема доїзду.

Контакти:
Юридична адреса:

м. Львів,79040, вул. Конюшинна, 24.
Фактична адреса:
м. Львів,79040, вул. Збиральна, 24.
Електронна пошта: ndekc@lv.npu.gov.ua
Приймальна директора:
(032) 262-52-19.
Бухгалтерія:
(032) 262-20-34.
Канцелярія:
(032) 262-17-87.
Відділ біологічних досліджень (встановлення батьківства):
(032) 261-39-24.
Факс: (032) 262-50-11.
Охорона: (032) 262-21-73.

Не зважаючи на воєнний стан, Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти (НАЗЯВО) проводить акредитацію у закладах вищої освіти Львова, чим забезпечує можливість здобуття освіти в Україні.


30 січня 2024 року відповідно до Програми акредитації у ЛТЕУ Освітньо-професійної програми «Товарознавство та експертиза у митній справі» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти відбулась зустріч експертної комісії зі стейкхолдерами, яка зафіксована в інформаційній системі НАЗЯВО і є частиною матеріалів акредитаційної справи.


На зазначену зустріч був запрошений кандидат технічних наук, професор, викладач вищої школи з багаторічним стажем, Відмінник освіти України, автор підручників і навчальних посібників з товарознавства з грифом Міністерства освіти України - Микола Беднарчук, який у даний час працює завідувачем сектора моніторингу та інформаційного забезпечення Львівського НДЕКЦ МВС і є атестованим судовим експертом за експертною спеціальністю 12.1.

Проф. Беднарчук відповів на запитання інспекторів НАЗЯВО та поінформував їх про становлення і розвиток підготовки студентів за освітньою програмою «Товарознавство та експертиза у митній справі» у Львівській школі товарознавства непродовольчих товарів, оскільки був безпосереднім учасником зазначеного процесу та першим викладачем навчальних дисципліни «Товарна номенклатура зовнішньоекономічної діяльності» у ЛТЕУ, а сьогодні виконує судові товарознавчі експертизи, у яких, серед інших, об’єктом дослідження є товари, що перетинають митний кордон України.


Зазначена зустріч відбулась у форматі відеоконференції з використанням програми Zoom, а її відеозапис переданий у секретаріат НАЗЯВО.