Львівський НДЕКЦ МВС України

Схема доїзду.

Контакти:
Юридична адреса:

м. Львів,79040, вул. Конюшинна, 24.
Фактична адреса:
м. Львів,79040, вул. Збиральна, 24.
Електронна пошта: ndekc@lv.npu.gov.ua
Приймальна директора:
(032) 262-52-19.
Бухгалтерія:
(032) 262-20-34.
Канцелярія:
(032) 262-17-87.
Відділ біологічних досліджень (встановлення батьківства):
(032) 261-39-24.
Факс: (032) 262-50-11.
Охорона: (032) 262-21-73.

3-7 жовтня 2022 року у Львівському торгівельно-економічному університеті проходив консультаційно-комунікаційний тиждень.

Метою цього науково-практичного заходу є створення можливості здобувачам третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти у дистанційному форматі отримати додаткові наукові консультації за темами своїх дисертаційних робіт з відповідної спеціальності від науково-педагогічного персоналу університету, вітчизняних та зарубіжних закладів вищої освіти та усіх партнерів ЛТЕУ в межах укладених угод про співпрацю.

На думку науковців ЛТЕУ, проведення таких індивідуальних консультацій сприяє обміну науковими думками й досягненнями вчених різних наукових шкіл, розвитку наукового світогляду та розширення сфер наукового пошуку.

В межах виконання угоди про співрацю між Львівським НДЕКЦ МВС України та ЛТЕУ 05.10.2022 року у роботі консультаційно-комунікаційного тижня відповідно взяли участь кандидат технічних наук, професор, завідувач сектору моніторингу та інформаційногшо забезпечення відділу забезпечення діяльності центру Микола Беднарчук; доктор технічних наук, професор, професор кафедри товарознавства, митної справи та управління якістю Тетяна Лозова; доктор економічних наук, професор професор кафедри економіки Руслан Лупак; кандидат технічних наук, доцент кафедри товарознавства, митної справи та управління якістю ЛТЕУ та доцент кафедри підприємництва та екологічної експертизи товарів НУ «Львівська політехніка» Наталія Попович, а також аспіранти кафедри кафедри товарознавства, митної справи та управління якістю.