Львівський НДЕКЦ МВС України

Схема доїзду.

Контакти:
Юридична адреса:

м. Львів,79040, вул. Конюшинна, 24.
Фактична адреса:
м. Львів,79040, вул. Збиральна, 24.
Електронна пошта: ndekc@lv.npu.gov.ua
Приймальна директора:
(032) 262-52-19.
Бухгалтерія:
(032) 262-20-34.
Канцелярія:
(032) 262-17-87.
Відділ біологічних досліджень (встановлення батьківства):
(032) 261-39-24.
Факс: (032) 262-50-11.
Охорона: (032) 262-21-73.

У лютому 2023 року Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти (НАЗЯВО) проводить акредитацію освітніх та освітньо-наукових програм підготовки у закладах вищої освіти Львова.

В межах Угод про співпрацю Львівського НДЕКЦ МВС з Львівським національним університетом імені Івана Франка та Львівським торговельно-економічним університетом у якості стейкхолдерів на зустрічі з експертними групами НАЗЯВО були запрошені:

- 15 лютого 2023 року – перший заступник директора Львівського НДЕКЦ МВС Михайло Роговик – з питань акредитації освітньо-наукової програми «Хімія» підготовки магістрів за спеціальністю 102 «Хімія»;

- 17 лютого 2023 року – завідувач сектора моніторингу та інформаційного забезпечення відділу забезпечення діяльності Львівського НДЕКЦ МВС, кандидат технічних наук, професор Микола Беднарчук – з питань акредитації освітньої програми «Товарознавство та експертиза у митній справі» підготовки бакалаврів за спеціальністю 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність».

Участь працівників Львівського НДЕКЦ МВС в Акредитаційній експертизі здійснена відповідно до листів-запрошень, які за підписами декана хімічного факультету Львівського національного університету імені Івана Франка Григорія Дмитріва та декана факультету товарознавства, управління та сфери обслуговування Львівського торговельно-економічного університету Володимира Гаврилишина були надіслані на адресу центру.

Зустрічі вказаних працівників Львівського НДЕКЦ МВС з експертними групами НАЗЯВО, під час яких учасники відповідали на запитання експертів та висловлювали свої думки щодо обговорюваних програм, відбувались у форматі відео-конференції з використанням програми Zoom. Відеозаписи зазначених зустрічей передані у секретаріат НАЗЯВО.