Львівський НДЕКЦ МВС України

Схема доїзду.

Контакти:
Юридична адреса:

м. Львів,79040, вул. Конюшинна, 24.
Фактична адреса:
м. Львів,79040, вул. Збиральна, 24.
Електронна пошта: ndekc@lv.npu.gov.ua
Приймальна директора:
(032) 262-52-19.
Бухгалтерія:
(032) 262-20-34.
Канцелярія:
(032) 262-17-87.
Відділ біологічних досліджень (встановлення батьківства):
(032) 261-39-24.
Факс: (032) 262-50-11.
Охорона: (032) 262-21-73.

21.03.2023 з метою обміну досвідом, обговорення проблемних питань та перспектив розвитку судової експертизи матеріалів, речовин та виробів і судової інженерно-екологічної експертизи у ДНДЕКЦ МВС в режимі відеоконференції було проведено круглий стіл на тему «Стан та перспективи розвитку експертного супроводження розслідування правопорушень проти довкілля».

На засіданні круглого столу виступили з доповідями фахівці з ДНДЕКЦ МВС і обласних НДЕКЦ МВС та було обговорено широке коло питань:

1. Про необхідність реалізації Порядку взаємодії між органами прокуратури, Національної поліції України, Служби безпеки України, уповноваженими органами державного нагляду (контролю), державними спеціалізованими установами під час виявлення та здійснення досудового розслідування кримінальних правопорушень проти довкілля.

2. Про необхідність визначення переліку запитань, що можуть бути вирішені в рамках проведення комплексних експертиз за експертними спеціальностями 8.10

«Дослідження наявності шкідливих речовин у навколишньому середовищі» та 10.19 «Дослідження обставин та організаційно-технічних причин і наслідків впливу техногенних джерел на об’єкти довкілля».

(доповідач - заступник директора ДНДЕКЦ МВС Руслан Аббасов)

3. Роль та місце висновку судового експерта інженерно-екологічної експертизи в контексті постанови Кабінету Міністрів України від 20.03.2022 № 326 «Про затвердження Порядку визначення шкоди та збитків, завданих Україні внаслідок збройної агресії Російської Федерації».

(доповідач - завідувач ЛДМРВ ДНДЕКЦ МВС Павло Зелений)

4. Розгляд запитань, вирішуваних інженерно-екологічною експертизою, що виходять за межі компетентності судового експерта, та необхідність затвердження узгодженого переліку вирішуваних питань у новій редакції.

(доповідачі - завідувач сектора екологічних досліджень ФХЕГД ЛДМРВ ДНДЕКЦ МВС Анатолій Міняйло та судовий експерт Чернігівського НДЕКЦ МВС Максим Лапотко)

5. Дослідження геологічних об’єктів (гірських, порід, руд, різноманітних мінеральних утворень) на предмет віднесення їх до корисних копалин в рамках ґрунтознавчої експертизи.

(доповідач - завідувач відділу МРВ Івано-Франківського НДЕКЦ МВС Василь Говера)

6. Особливості оформлення висновку експерта за результатами судової інженерно-екологічної експертизи та використання вихідних даних.

(доповідач - судовий експерт Тернопільського НДЕКЦ МВС Анна Варик)

Від Львівського НДЕКЦ МВС у роботі зазначеного науково-практичного заходу та в обговоренні доповідей взяли участь завідувач відділу досліджень матеріалів, речовин і виробів, кандидат хімічних наук Юлія Лень, заступник завідувача відділу - завідувач сектору фізико-хімічних досліджень Віталій Качмарик та судовий експерт відділу будівельних, земельних, екологічних досліджень та оціночної діяльності Марта Артишко.