Львівський НДЕКЦ МВС України

Схема доїзду.

Контакти:
Юридична адреса:

м. Львів,79040, вул. Конюшинна, 24.
Фактична адреса:
м. Львів,79040, вул. Збиральна, 24.
Електронна пошта: ndekc@lv.npu.gov.ua
Приймальна директора:
(032) 262-52-19.
Бухгалтерія:
(032) 262-20-34.
Канцелярія:
(032) 262-17-87.
Відділ біологічних досліджень (встановлення батьківства):
(032) 261-39-24.
Факс: (032) 262-50-11.
Охорона: (032) 262-21-73.

24 березня2023 року у Вищому навчальному закладі Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» відбулась Х Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Актуальні проблеми теорії та практики експертизи товарів».

Учасниками конференції були науковці і практики у сфері експертизи товарів, які заслухали і обговорили доповіді за такими тематичними напрямами:

- Теоретичні та методологічні засади експертизи товарів.

- Проблеми ідентифікації та виявлення фальсифікації товарів.

- Експертні дослідження товарів і послуг.

- Сучасна митна політика України в умовах поглиблення інтеграційних процесів.

- Формування професійних компетентностей майбутніх фахівців із підприємництва, торгівлі та біржової діяльності

Від Львівського НДЕКЦ МВС надав тези доповіді і взяв участь у роботі цієї конференції та обговоренні доповідей фахівець з експертизи товарів, завідувач сектора моніторингу та інформаційного забезпечення центру, к. т. н, проф. Микола Беднарчук.

Участь Львівського НДЕКЦ МВС у роботі конференції здійснена відповідно до листа Кіровоградського НДЕКЦ МВС (вхідний №2668-2023 від 13.02.2023).

Матеріали конференції будуть опубліковані, а учасники – отримають відповідні сертифікати