Львівський НДЕКЦ МВС України

Схема доїзду.

Контакти:
Юридична адреса:

м. Львів,79040, вул. Конюшинна, 24.
Фактична адреса:
м. Львів,79040, вул. Збиральна, 24.
Електронна пошта: ndekc@lv.npu.gov.ua
Приймальна директора:
(032) 262-52-19.
Бухгалтерія:
(032) 262-20-34.
Канцелярія:
(032) 262-17-87.
Відділ біологічних досліджень (встановлення батьківства):
(032) 261-39-24.
Факс: (032) 262-50-11.
Охорона: (032) 262-21-73.

28 квітня 2023 року було проведено регіональний круглий стіл «Виявлення корупційних ризиків у діяльності МВС в умовах воєнного стану та повоєнного відновлення України»

Організаторами зазначеного заходу були Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ та Львівський державний університет внутрішніх справ, а у його роботі в режимі он-лайн на платформі Zoom взяли понад 150 осіб.

Учасників круглого столу привітали:

Андрій Фоменко, ректор Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ, доктор юридичних наук, доцент, Заслужений юрист України, полковник поліції;

Роман Благута, ректор Львівського державного університету внутрішніх справ, кандидат юридичних наук, професор, Заслужений юрист України, полковник поліції

Анатолій Фодчук, начальник Управління запобігання корупції МВС, доктор філософії в галузі права.

Упродовж роботи круглого столу були розглянуті наступні питання:

➢Корупційні ризики, що виникатимуть у період післявоєнного відновлення України

➢Кримінально-правові, кримінально-процесуальні та криміналістичні заходи запобігання корупційним ризикам у діяльності МВС в умовах воєнного стану та післявоєнного відновлення України

➢Правове й організаційне забезпечення діяльності підрозділів Національної поліції України у протидії корупції в умовах воєнного стану та післявоєнного відновлення України

➢Міжнародні стандарти протидії корупції в діяльності сектору безпеки та оборони. Європейський досвід протидії корупції в умовах воєнного стану

➢Адміністративно-правові проблеми функціонування антикорупційного законодавства України

➢Запобігання корупційним ризикам під час здійснення публічних закупівель

➢Особливості застосування антикорупційного законодавства України в умовах воєнного стану

➢Впровадження принципів доброчесності в формуванні фахової, діяльнісної, соціальної та особистісної компетенції працівників правоохоронних органів

Відповідно до вимог службового листа УЗК МВС «Про проведення регіонального круглого столу з антикорупційних питань на базі ДДУВС та ЛьвДУВС» від Львівського НДЕКЦ МВС у роботі цього круглого столу у якості слухачів взяли участь: перший заступник директора Михайло Роговик, заступник директора центру Людмила Гордон, заступник директора центру – завідувач відділу забезпечення діяльності центру Ярослав Палій, заступник директора центру – завідувач відділу криміналістичних видів досліджень Людмила Лелюхіна, завідувач сектора кадрового забезпечення Василь Олійник та завідувач сектора моніторингу та інформаційного забезпечення Микола Беднарчук.