Львівський НДЕКЦ МВС України

Схема доїзду.

Контакти:
Юридична адреса:

м. Львів,79040, вул. Конюшинна, 24.
Фактична адреса:
м. Львів,79040, вул. Збиральна, 24.
Електронна пошта: ndekc@lv.npu.gov.ua
Приймальна директора:
(032) 262-52-19.
Бухгалтерія:
(032) 262-20-34.
Канцелярія:
(032) 262-17-87.
Відділ біологічних досліджень (встановлення батьківства):
(032) 261-39-24.
Факс: (032) 262-50-11.
Охорона: (032) 262-21-73.

Не зважаючи на воєнний стан, Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти (НАЗЯВО) продовжує забезпечувати можливість здобуття вищої освіти в Україні та, серед іншого, здійснює акредитацію відповідних освітньо-професійних програм.


Зокрема, 2 листопада 2023 року експертна група НАЗЯВО проводила відкриту зустріч за акредитаційною справою ID 19722, яка стосується освітньо-професійної програми «Харчові технології» другого (магістерського) рівня вищої освіти в ЛТЕУ.


Участь у зазначеній зустрічі взяв завідувач сектора моніторингу та інформаційного забезпечення відділу забезпечення діяльності центру, кандидат технічних наук, професор Микола Беднарчук, який у 2014-2016 роках, працюючи заступником декана товарознавчо-комерційного факультету ЛТЕУ, брав безпосередню участь у відкритті у цьому закладі вищої освіти спеціальності 181 «Харчові технології» та співпрацював з фахівцями Національного університету харчових технологій, Київського національного торговельно-економічного університету та Одеської національної академії харчових технологій.

Зазначена зустріч відбулась у форматі відеоконференції з використанням програми Zoom (https://us04web.zoom.us/j/77473063939?pwd=JMXstN3O4Wv MwriEwCCfrfRas2W3ql.1), а її відеозапис переданий у секретаріат НАЗЯВО