Львівський НДЕКЦ МВС України

Схема доїзду.

Контакти:
Юридична адреса:

м. Львів,79040, вул. Конюшинна, 24.
Фактична адреса:
м. Львів,79040, вул. Збиральна, 24.
Електронна пошта: ndekc@lv.npu.gov.ua
Приймальна директора:
(032) 262-52-19.
Бухгалтерія:
(032) 262-20-34.
Канцелярія:
(032) 262-17-87.
Відділ біологічних досліджень (встановлення батьківства):
(032) 261-39-24.
Факс: (032) 262-50-11.
Охорона: (032) 262-21-73.

Львівський НДЕКЦ – учасник акредитації закладів вищої освіти


Воєнний стан та повномасштабне вторгнення агресора в Україну не зупинили прагнення наших співвітчизників здобувати вищу освіту. ТомуНаціональне агентство із забезпечення якості вищої освіти (НАЗЯВО) систематично проводить акредитацію у закладах вищої освіти.


Зокрема, 27 березня 2024 року, відповідно до Програми акредитації у ЛТЕУ Освітньої програми «ОП «Харчові технології» за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти, відбулась зустріч експертної комісії зі стейкхолдерами, яка входить у матеріали акредитаційної справи та зафіксована в інформаційній системі НАЗЯВО.


Учасниками зустрічі були відомі вчені провідних профільних закладів вищої освіти та представники бізнесу – потенційні роботодавці. На цю зустріч був запрошений кандидат технічних наук, професор, викладач вищої школи з багаторічним стажем, Відмінник освіти України, автор підручників і навчальних посібників з грифом Міністерства освіти України - Микола Беднарчук, який у даний час працює завідувачем відділу товарознавчих, автотоварознавчих, гемологічних та економічних досліджень Львівського НДЕКЦ МВС і є атестованим судовим експертом.


Проф. Беднарчук відповів на запитання інспекторів НАЗЯВО та поінформував їх про становлення і розвиток підготовки студентів за освітньою програмою «Харчові технології» на товарознавчо-комерційному факультеті ЛТЕУ, оскільки, у 2012 році, працюючи заступником декана зазначеного факультет, був безпосереднім учасником процесу відкриття одноїменної спеціальності в ЛТЕУ, а на даний час, як працівник Експертної служби МВС, представляє інтереси Львівського НДЕКЦ МВС як потенційно роботодавця для випускників акредитованої програми підготовки.


Зазначена зустріч відбулась у форматі відеоконференції з використанням програми Zoom, а її відеозапис переданий у секретаріат НАЗЯВО.