Львівський НДЕКЦ МВС України

Контакти:
Юридична адреса:

м. Львів,79040, вул. Конюшинна, 24.
Фактична адреса:
м. Львів,79040, вул. Збиральна, 24.
Електронна пошта: ndekc@lv.npu.gov.ua
lviv@dndekc.mvs.gov.ua
Приймальна директора:
(032) 262-52-19.
Бухгалтерія:
(032) 262-20-34.
Канцелярія:
(032) 262-17-87.
Відділ біологічних досліджень (встановлення батьківства):
(032) 261-39-24.
Факс: (032) 262-50-11.
Охорона: (032) 262-21-73.

Наукові роботи


Yaroslav Zayats, Natalia Popovych, Mykola Bednarchuk. Questionnaire for studying the process and result of the trading for the needs of forensic commercial examination and evalution activity.Економіка і регіон № 1 (88), 2023. Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка». Полтава: Видавничий дім «Гельветика», 2023. С. 56-60. DOI: 10.26906/EiR.2023.1(88).2872

Переглянути матеріали

Zaiats R. Актуальні напрями розвитку судової експертизи в Україні. International security studios: managerial, economic, technical, legal, environmental, informative and psychological aspects. International collective monograph. Georgian Aviation University. Tbilisi, Georgia, 2023. Р. 1360-1377. DOI 10.5281/zenodo.7825520

Переглянути матеріали

Бойчук Ю.Психологічні особливості дитини та психотравмування, як передумови втягнення їх у кіберзлочини (онлайн-роумінг). Безпека дітей в Інтернеті: попередження, освіта, взаємодія : Матеріали учасників Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Кропивницький, 6-10 лютого, 2023 року). Кропивницький : Комунальний заклад «Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського», 2023.

Переглянути матеріали

Грицак М.П., Пацеляк Р.Я., Власенко С.В. Громадська діяльність у сфері безпеки дорожнього руху в період правового режиму воєнного стану. Громадська діяльність у сфері безпеки дорожнього руху в період правового режиму воєнного стану. Кривий Ріг, 2022. С.42-46.

Переглянути матеріали

Заяць Я. І., Беднарчук М. С., Попович Н.І., Шумський О. В. Новий напрям застосування маркетингових досліджень. Маркетингові стратегії, підприємництво і торгівля: сучасний стан, напрямки розвитку : Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (Київ, 27 жовтня 2022 року): тези доповідей / відп. ред. П. В. Захарченко. Київ: КНУБА, 2022. С. 303-306.

Переглянути матеріали

Заяць Я., Бойчук Ю., Біндас Р., Беднарчук М. Актуальні проблеми формування та удосконалення криміналістичних методик. Актуальні питання вдосконалення судово-експертної та правоохоронної діяльності : збірник матеріалів засідання № 4 постійно діючої Міжнародної науково-практичної конференції (м. Кропивницький, 16 грудня 2022 р.). Кропивницький: ТОВ «Центрально-Українське видавництво», 2022. С.178-182.

Переглянути матеріали

М. С. Беднарчук, Я. І. Заяць, С. М. Долинський, О. Д. Яровий. Особливості судової товарознавчої експертизи шкільних меблів. Повідомлення 1. Товарознавчі вимоги до меблів для Нової української школи, нормативно-правова база та нормативні документи для їх дослідження судовим експертом. Криміналістичний вісник: наук.-практ. зб. / [редкол.: І. М. Охріменко (голов. ред.) та ін.]; ДНДЕКЦ МВС України; НАВС. Київ: ДНДЕКЦ МВС України, 2022. No 2(38). С.87-100.

 

Переглянути матеріали

Артишко М.В. Развитие судебной экологической экспертизы – важный фактор охраны окружающей среды. Low and Life. Scientific-practical publication. Special edition. Chisinau, Republica Moldova, 2022. P. 51-55.

 

Переглянути матеріали

Мруць В.С., Заяць Я.І. Стан, проблеми і особливості використання нормативно-правового забезпечення судової товарознавчої експертизи. Теорія і практика протидії злочинності в сучасних умовах: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (21 жовтня 2022 року) / упор. Л. В. Павлик, У. О. Цмоць.Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2022. С. 256-260.

 

Помірча О.М.Документальне підтвердження результатів інвентаризації товарно-матеріальних цінностей на підприємствах, які перебували на тимчасово окупованих територіях, або в районах проведення бойових дій при проведенні судових економічних експертиз.Теорія і практика протидії злочинності в сучасних умовах: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (21 жовтня 2022 року) / упор. Л. В. Павлик, У. О. Цмоць. Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2022. С. 285-289.

Переглянути матеріали

Заяць Р.Я Співпраця Львівського НДЕКЦ МВС: досягнення та перспективи. Актуальні питання судово-експертної діяльності в умовах воєнного стану та повоєнний період : матеріали всеукраїнської наук.-практ. конф. (Одеса-Львів, 28 вересня 2022 року) : тези доповідей / відп. ред. Дмитро Кішко, Роман Заяць. Львів : Растр-7, 2022. С. 10-13.

 

Долинський С.М. Кураш С.Я. Рак М.С. Проблеми проведення судових експертиз військового майна в умовах воєнного стану. Актуальні питання судово-експертної діяльності в умовах воєнного стану та повоєнний період : матеріали всеукраїнської наук.-практ. конф. (Одеса-Львів, 28 вересня 2022 року) : тези доповідей / відп. ред. Дмитро Кішко, Роман Заяць. Львів : Растр-7, 2022. С. 46-48.

Переглянути матеріали

Долинський С.М., Пасічнюк Р.В., Подулько О.В. Особливості проведення судових експертиз в умовах воєнного часу. Актуальні питання судово-експертної діяльності в умовах воєнного стану та повоєнний період : матеріали всеукраїнської наук.-практ. конф. (Одеса-Львів, 28 вересня 2022 року) : тези доповідей / відп. ред. Дмитро Кішко, Роман Заяць. Львів : Растр-7, 2022. С. 48-51.

 

Могила О.М.Трасологічне дослідження циліндрових механізмів та навісних замків, відчинених підібраними та підробленими ключами: теоретичні та практичні аспекти. Актуальні питання судово-експертної діяльності в умовах воєнного стану та повоєнний період : матеріали всеукраїнської наук.-практ. конф. (Одеса-Львів, 28 вересня 2022 року) : тези доповідей / відп. ред. Дмитро Кішко, Роман Заяць. Львів : Растр-7, 2022. С. 103-106.

 

Пацеляк Р.Я. Власенко С.В. Сільник Т.М. Використання програми моделювання руху транспортних засобів CYBORG IDEA (CYBID) V-SIM 3,0 при дослідженні дорожньо-транспортної пригоди. Актуальні питання судово-експертної діяльності в умовах воєнного стану та повоєнний період : матеріали всеукраїнської наук.-практ. конф. (Одеса-Львів, 28 вересня 2022 року) : тези доповідей / відп. ред. Дмитро Кішко, Роман ЗаяцьЛьвів : Растр-7, 2022. С. 114-117.

Переглянути матеріали

Шевчук Н.І., Долінський І.К., Грицак М.П. Аналіз результатів обговорення проекту нової редакції методики за експертною спеціальністю 4.6 «Дактилоскопічні дослідження». Актуальні питання судово-експертної діяльності в умовах воєнного стану та повоєнний період : матеріали всеукраїнської наук.-практ. конф. (Одеса-Львів, 28 вересня 2022 року) : тези доповідей / відп. ред. Дмитро Кішко, Роман Заяць. Львів : Растр-7, 2022. С. 188-190.

 

Шумська Є.О., Шумський О.В., Беднарчук М.С. Знаки зазначення місця походження товару як перспективний об’єкт товарознавчої експертизи. Актуальні питання судово-експертної діяльності в умовах воєнного стану та повоєнний період : матеріали всеукраїнської наук.-практ. конф. (Одеса-Львів, 28 вересня 2022 року) : тези доповідей / відп. ред. Дмитро Кішко, Роман Заяць.Львів : Растр-7, 2022. С. 190-192.

Переглянути матеріали

Шупер І.Б., Сардаковська М.М., Беднарчук М.С. Особливості визначення ринкової вартості харчових продуктів у порушеному первинному пакуванні. Актуальні питання судово-експертної діяльності в умовах воєнного стану та повоєнний період : матеріали всеукраїнської наук.-практ. конф. (Одеса-Львів, 28 вересня 2022 року) : тези доповідей / відп. ред. Дмитро Кішко, Роман Заяць. Львів : Растр-7, 2022. С. 192-196.

 

Якимів М.В., Зинь А.Р. Можливості автоматизованої системи криміналістичного обліку генетичних ознак людини в Україні при проведенні генетичної ідентифікації невпізнаних тіл людей в умовах воєнного вторгнення. Актуальні питання судово-експертної діяльності в умовах воєнного стану та повоєнний період : матеріали всеукраїнської наук.-практ. конф. (Одеса-Львів, 28 вересня 2022 року) : тези доповідей / відп. ред. Дмитро Кішко, Роман Заяць.Львів : Растр-7, 2022. С. 197-199.

Переглянути матеріали

Zaiats R. Ya. Scientific Publications of Forensic Experts in Professional Publications as Information Sources for Conducting Forensic Examinations. Proceedings of the 3rd International scientific and practical conference “Progressive research in the modern world” (December 1-3, 2022. Boston, USA). BoScience Publisher, 2022. P. 793-798.

Переглянути матеріали

Кухтій Ю., Гарасим Н., Зинь А. Сорбційна здатність еритроцитів самців щурів за впливу блокаторів гістамінових рецепторів. Молодь і поступ біології: збірник тез доповідей XVІІI Міжнародної наукової конференції студентів і аспірантів присвяченої 195-річчю від дня народження Юліуса Планера (м. Львів, 6-7 жовтня 2022 року). Львів: СПОЛОМ, 2022. С.14-15

Переглянути матеріали

Lidiia V. Panchak, Ivan M. Korabel, Alina R. Zyn, Volodymyr O. Antonyuk. Comparison of the chemical composition of lipophilic extracts of Lycoperdon pyriforme Schaeff. and Scleroderma aurantiacum L. ex Pers. Natural Products in Drug Discovery and Development-Advances and Perspectives (September 19-22, Iasi, Romania). Abstracts Book. Phytochemical Society of Europe (PSE), Grigore T. Popa University of Medicine and Pharmacyiasi, 2022. P. 160. С.160-161

Переглянути матеріали

Помірча О.М. Інвентаризація військового майна у Збройних силах України та дослідження її результатів при проведенні судових економічних досліджень. Економіка та суспільство. Видавничий дім «Гельветика». Електронне наукове фахове видання. Випуск 42/2022. URL: https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/ view/1640

Переглянути матеріали

Заяць Ярослав, Яровий Олександр, Ковальова Діана. Проблемні аспекти методик судової товарознавчої експертизи. Актуальні питання вдосконалення судово-експертної та правоохоронної діяльності : збірник матеріалів засідання № 3 постійно діючої Міжнародної науково-практичної конференції (м. Кропивницький, 23 вересня 2022 року). Кропивницький: ТОВ «Центрально-Українське видавництво», 2022. С. 424-427.

Переглянути матеріали

Заяць Ярослав, Долинський Сергій, Яровий Олександр, Беднарчук Микола. Оптимізування класифікації обмундирування для захисників вітчизни – актуальна складова модернізації системи спеціальних знань експерта товарознавця. Актуальні питання вдосконалення судово-експертної та правоохоронної діяльності : збірник матеріалів засідання №2 постійно діючої Міжнародної науково-практичної конференції (Кропивницький, 24 червня 2022 року).Кропивницький: ТОВ «Центрально-Українське видавництво», 2022. С.200-203

Переглянути матеріали

Бойчук Ю.М. Судова психологічна експертиза потерпілих від злочинів, пов’язаних з торгівлею людьми в умовах воєнного стану Державна політика щодо протидії торгівлі людьми і незаконній міграції в умовах воєнного або надзвичайного стану : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (Львів, 3 червня 2022 року) / упор. Л. В. Павлик, У. О. Цмоць. Львів : Львівський державний університет внутрішніх справ, 2022. С. 23-28.

 

Федунь Н.І. Торгівля людьми та незаконна міграція в Україні. Державна політика щодо протидії торгівлі людьми і незаконній міграції в умовах воєнного або надзвичайного стану : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (Львів, 3 червня 2022 року) / упор. Л. В. Павлик, У. О. Цмоць. Львів : Львівський державний університет внутрішніх справ, 2022. С.187-191

Переглянути матеріали

Заяць Я.І., Беднарчук М.С., Яровий О.Д., Долинський С.М., Попович Н.І. Актуальні загальнотеоретичні питання сучасної судової товарознавчої експертизи. Криміналістика і судова експертиза: міжвідомчий науково-методичний збірник/ Київський НДІ судових експертиз; редкол.: Д. В. Журавльов (голов. ред.), О. Г. Рувін (заст. голов. ред.) та ін. Київ: Видавництво Ліра-К, 2022. Вип. 67. С. 617-627.

Переглянути матеріали

Беднарчук М.С., Заяць Я.І.Захист прав людини у вітчизняній судовій практиці: товарознавчі аспекти. Модернізація вітчизняної правової системи в умовах світової інтеграції: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (Кропивницький, 23-24 червня 2022 року). Кропивницький: ЛА НАУ, 2022. С. 28-29

Переглянути матеріали

Бойчук Ю. М. Особливості проведення судово-психологічної експертизи емоційних реакцій і психічних станів. Наука, технології, інновації: тенденції розвитку в Україні та світі. Матеріали науково-практичної конференції (Полтава, 27-28 травня 2022 року). Херсон: Видавництво «Молодий вчений», 2022. С. 88-93.

Переглянути матеріалия

Шевчук Н.І. Критерії визнання слідів рук придатними для ідентифікації. Обговорення проєкту нової редакції методики «Дактилоскопічна експертиза». Збірка тез виступів круглого столу. Київ, ДНЕДЕКЦ МВС України. 2022.С. 17-18.

Переглянути матеріали

Грицак М. П. Роль суспільства у підтриманні публічної безпеки і порядку в умовах воєнного стану в місцях компактного проживання біженців. Забезпечення публічної безпеки і порядку в умовах воєнного стану: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (Кропивницький, 1 липня 2022 року). Донецький державний університет внутрішніх справ. Кропивницький, 2022. С. 100-104.

Федунь Н.І. Забезпечення публічної безпеки і порядку в умовах воєнного стану. Забезпечення публічної безпеки і порядку в умовах воєнного стану: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (Кропивницький, 1 липня 2022 року). Донецький державний університет внутрішніх справ. Кропивницький, 2022. С. 362-365.

Переглянути матеріали

Заяць Я. І., Попович Н. І., Шумський О. В., Беднарчук М. С. Контроль якості меблів для Нової Української школи у судовій товарознавчій експертизі – особлива складова частина системи захисту прав споживачів.Формування механізмів управління якістю та підвищення конкурентоспроможності підприємств: ХІІІ Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених та студентів (Дніпро, 19 травня 2022 року). Університеті імені Альфреда Нобеля, 2022. С. 119-121.

Переглянути матеріали

Заяць Я. І., Долинський С. М., Беднарчук М. С., Улибіна Л. Ю. Встановлення числових значень коефіцієнтів коригування на торг у судовій товарознавчій експертизі: практичні потреби, отримані результати та проблеми подальших досліджень. Сучасні напрями розвитку економіки, підприємництва, технологій та їх правового забезпечення: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції / відповід. за вип. : проф. Семак Б. Б.. Львів : Видавництво Львівського торговельно-економічного університету, 2022. С. 390-393.

Переглянути матеріали

Попович Н. І., Шумський О. В., Швець О. М., Беднарчук М. С., Стефаник М. П. Соціально-економічна ефективність від впровадження у виробництво нового різновиду взуття для туризму. Вісник Львівського торговельно-економічного університету. Львів : Видавництво Львівського торговельно-економічного університету, 2022. Вип. 30. (Технічні науки). Збірник наукових праць. С. 37-45.

Переглянути матеріали

Баковська А. І., Гарасим Н. П., Бондарчук Н. О, Зинь А. Р., Безкоровайний А. О. Кореляційний аналіз показників еритроцитів крові щурів за дії гестаміну і бетагістину. Scientific Research and Innovation: Proceedings of the 1st International Scientific and Practical Internet Conference, April 7-8, 2022. FOP Marenichenko V.V., Dnipro, Ukraine. P. 165-167.

Переглянути матеріали

Заяць Р. Я. Інноваційний напрям розширення доказової бази судової експертизи. Криміналістичний вісник: науково-практичний збірник/ [редкол.: І. М. Охріменко (голов. ред.) та ін.]; ДНДЕКЦ МВС України; НАВС. Київ: ДНДЕКЦ МВС України, 2022. No 1 (37). С. 7-18.

Переглянути матеріали

Zaiats R. Ya. LET'S CHECK IT OUT! LET'S DO IT! REVIEW! – CURRENT DIRECTIONS OF METHODOLOGY DEVELOPMENT OF SCIENTIFIC RESEARCH IN FORENSIC EXPERTISE IN UKRAINE. The 11th International scientific and practical conference “Modern directions of scientific research development” (April 20-22, 2022). BoScience Publisher, Chicago, USA. 2022. Р. 394-398.

Переглянути матеріали

Заяць Я. І., Долинський С. М., Беднарчук М. С. Обмундирування для захисників Вітчизни: оптимізування маркування. Якість та безпечність товарів: матеріали VІ міжнародної науково-практичної конференції (Луцьк, 13 травня 2022 року) / за наук. ред. д.т.н., проф. В.В. Ткачук. Луцький національний технічний університет. Луцьк : Відділ іміджу та промоції ЛНТУ, 2022. С. 85-87.

Переглянути матеріали

Долинський С. М., Яровий О. Д., Беднарчук М. С. Особливості застосування спеціальних знань про товари під час проведення експертних досліджень. Сучасний стан та перспективи розвитку природничих дисциплін в медичній освіті : Матеріали IIІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції з міжнародною участю (Кропивницький, 18 березня 2022 року) / за ред. Л. П. Суховірської. Кропивницький : ПП «Ексклюзив-Систем», 2022 р. С. 167-171.

Переглянути матеріали

Zaiats R. Ya. LABORATORY METHODS OF RESEARCH AND A MODERN FORENSIC EXAMINATION IN UKRAINE. The 9th International scientific and practical conference “Modern scientific research: achievements, innovations and development prospects” (February 20-22, 2022). MDPC Publishing, Berlin, Germany. 2022. Р. 399-402.

Переглянути матеріалия

Zaiats Ya., Popovich N., Bednarchuk M. CONSTRUCTION OF THE CLASSIFICATION OF THE SHOE RANGE FOR THE NEEDS OF FORENSIC EXAMINATION. Modern scientific research: achievements, innovations and development prospects : сollection of abstracts of International scientific-practical conference, Kunovice, Czech Republic, February 17-18, 2022. Kunovice : Akademie HUSPOL, 2022. Р. 49-54. abstracts of International scientific-practical conference, Kunovice, Czech Republic, February 17-18, 2022. Kunovice : Akademie HUSPOL, 2022. Р. 49-54.

Переглянути матеріали

Бойчук Ю. М. Дослідження у справах за позовом про відшкодування моральної шкоди в судово-психологічній експертизі неповнолітніх, які постраждали внаслідок сексуального насильства. Актуальні питання судової психологічної експертизи у справах за позовами про відшкодування моральної шкоди : збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції (за міжнародною участю) (Харків, 3 червня 2022 року). Харків : ННЦ «ІСЕ ім. Засл. проф. М. С. Бокаріуса», 2022. С. 32-36.

Переглянути матеріали

Беднарчук М. С., Заяць Я. І., Долинський С. М, Яровий О. Д. Сучасні можливості судової товарознавчої експертизи. Актуальні проблеми кримінального права, процесу, криміналістики та оперативно-розшукової діяльності : тези V Всеукраїнської науково-практичної конференції (Хмельницький, 25 лютого 2022 року). Хмельницький : Вид-во НАДПСУ, 2022. С. 522-526.

Переглянути матеріали

Помірча О. М. Особливості визначення розміру індексації грошового забезпечення військовослужбовців під час проведення судових економічних експертиз. Бізнес-навігатор. Науково-виробничий журнал. Випуск 6(67), 2021. ЗВО «Міжнародний університет бізнесу і права». Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 2021. С. 161-166.

Переглянути матеріали