Львівський НДЕКЦ МВС України

Контакти:
Юридична адреса:

м. Львів,79040, вул. Конюшинна, 24.
Фактична адреса:
м. Львів,79040, вул. Збиральна, 24.
Електронна пошта: ndekc@lv.police.gov.ua
Приймальна директора:
(032) 262-52-19.
Бухгалтерія:
(032) 262-20-34.
Канцелярія:
(032) 262-17-87.
Відділ біологічних досліджень (встановлення батьківства):
(032) 261-39-24.
Факс: (032) 262-50-11.
Охорона: (032) 262-21-73.

Архів наукових робіт


Zaiats R. Directions and sources of solving current problems in the development of forensic expertise. Current issues of the modern development of legal and philosophical sciences: collective monograph / Spytska L. etc. Іnternational Science Group. Boston : Primedia eLaunch, 2024. 148 р. DOI – ISG.2024. MONO.LEGAL.1 P. 35-45. DOI: 10.46299/ISG.2024.MONO. LEGAL.1.3.1

Переглянути матеріали

Роговик М.30 років чинності Закону України «Про судову експертизу: еволюційні поступи та корупційні ризики. 30 років Закону України «Про судову експертизу»: сучасний стан та перспективи вдосконалення : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Одеса, 15 лютого 2024 року) / відп. ред. А. Черемнова. DОдеса : Видавництво «Юридика», 2024. С. 212-214. DOI 10.61563/978-617-8182-11-3.  

Беднарчук М., Долинський С., Яровий О. Виконання вимог Закону України «Про судову експертизу»: товарознавчі аспекти. 30 років Закону України «Про судову експертизу»: сучасний стан та перспективи вдосконалення : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Одеса, 15 лютого 2024 року) / відп. ред. А. Черемнова. Одеса Видавництво «Юридика», 2024. С. 29-37. DOI 10.61563/978-617-8182-11-3

 

Переглянути матеріали

Косточко А., Боднарчук Н., Зинь А., Гарасим Н.Зміна вмісту біогенного аміну в еритроцитах щурів за дії гістаміну і ранітидину. Молодь і поступ біології: збірник тез доповідей ХX Міжнародної наукової конференції студентів і аспірантів (м. Львів, 18-20 квітня 2024 р.). Львів: Сполом, 2024. – 358 с. С.44-45.  

Налапша Ю., Боднарчук Н., Зинь А., Гарасим Н. Структурні зміни еритроцитів самок щурів за дії гістаміну і дезлоратадину. Молодь і поступ біології: збірник тез доповідей ХX Міжнародної наукової конференції студентів і аспірантів (м. Львів, 18-20 квітня 2024 р.). Львів: Сполом, 2024. – 358 с. С. 47-48.

 

Переглянути матеріали

Долинський С.М. Проблеми ідентифікації основного бойового танка «Т-72», які можуть виникнути при визначенні його ринкової вартості або збитку, спричиненого його власнику внаслідок пошкодження. Впровадження інноваційних технологій та модернізація технічної складової сектору безпеки і оборони як вагомий чинник у боротьбі з агресором : зб. матеріалів міжвідомчої науково-практичної конференції, 27 березня 2024 р., Київ/ [відп. ред. Парфило О.А.] ; Укр. наук.-дослід. ін.-т спец. техніки та судових експертиз Служби безпеки України.   Київ : ІСТЕ СБУ, 2024. С.55-60

Переглянути матеріали

Беднарчук М. С., Долинський С. М., Яровий О. Д. Актуальний напрям покращання науково-методичного забезпечення судово-експертної діяльності. Криміналістика та судова експертиза у ХХІ столітті : матеріали всеукр. наук.-практ. семінару (м. Київ, 30 травня 2024 р.) / відп. упоряд.: Ковальов К. М., Гуріна Д. П., Воробйова О. П., Житник Н. С., Чміленко О. П. Київ  ДНДЕКЦ МВС України, 2024. С. 39-43

Переглянути матеріали

Заяць Р. Я. Збереження наукового потенціалу судово експертної діяльності в умовах воєнного стану. Судово-експертна діяльність: збереження наукового та кадрового потенціалу в умовах воєнного стану : IV Всеукраїнський форум судових експертів (м. Львів, 7 червня 2024 р.). Одеса : Видавництво «Юридика», 2024. 428 с. С. 424-427.

Переглянути матеріали

Роман Заяць.Експрес довідник судового експерта – інноваційний крок до цифрової трансформації судово-експертної діяльності. Вплив інновацій на розвиток судової експертизи: від традиційних методів до цифрової трансформації: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (Львів, 26 квітня 2024 року) / Укладачі: Зелінська М. Б., Хомич Н. П., Грицишин П. М., Чабанюк О. М. Львів: ЛНДІСЕ МЮ України, 2024. С. 62-66.

Переглянути матеріали

Bednarchuk M., & Zaiats Ya.Corrective coefficients for bargaining for forensic commodity expertise of leather and haberdashery products. Commodity Bulletin, 17(1), 125-133. doi: 10.62763/ef/1.2024.125

Переглянути матеріали

Заяць Я. І., Беднарчук М. С.Дослідження ринку товарів для потреб судової товарознавчої експертизи. Якість та безпечність товарів: [матеріали VІІІ міжнародної науково-практичної конференції, Луцьк (5 квітня 2024 року) / за наук. ред. к. т. н., доц. О. В. Пахолюк. Луцький національний технічний університет. Луцьк: відділ іміджу та промоції. ЛНТУ, 2024. С. 29-31

Переглянути матеріали

Беднарчук М. С., Коломоєць О. Д., Заяць Я. І. Вибір номенклатури досліджуваних товарів при встановленні числових значень коефіцієнтів коригування на торг для потреб судової товарознавчої експертизи. Актуальні проблеми товарознавства, біотехнології, експертизи та митної справи : збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (Полтава, 20 лютого 2024 року). Полтава : ПУЕТ, 2024. 352 с. 1 електрон. опт. диск (CD-ROM). С. 175-177.

Переглянути матеріали

Zayats R. Ya. Innovative Directions of Forensic Expert Activities in the Conditions of Marital State in Ukraine. The 2nd International scientific and practical conference “Innovative development of science, technology and education” (November 16-18, 2023) Perfect Publishing, Vancouver, Canada. 2023. Р.794-799.

Переглянути матеріали

Лозова Т. М., Попович Н. І., Беднарчук М. С. Роль експертизи товарів в оціночній діяльності. Товарознавчий вісник, 1(16)-2023. С. 141-150.

Переглянути матеріали

Олександр Коломоєць, Микола Беднарчук, Микола Сербін. Щодо дискусії стосовно переліку вирішуваних питань за видами економічної експертизи. Актуальні питання вдосконалення судово-експертної та правоохоронної діяльності : збірник матеріалів засідання № 6 постійно діючої Міжнародної науково-практичної конференції (м. Кропивницький, 12 жовтня 2023 року). Кропивницький: ТОВ «Центрально-Українське видавництво», 2023. С. 239-245.

Переглянути матеріали

Роман Заяць. Наукові публікації працівників судово-експертних установ як джерело набуття досвіду вирішення проблем судово-експертної діяльності. Досвід і проблеми судово-експертної діяльності в умовах воєнного стану в Україні : матеріали всеукраїнської наук.-практ. конф. (Львів, Київ, Одеса 28 вересня 2023 року) : тези доповідей / відп. ред. Роман Заяць, Юрій Чечіль, Дмитро Кішко – Львів : Растр-7 2023. С. 9-12. DOI: 10.32782/28-09-2023-328

Переглянути матеріали

Микола Беднарчук, Ярослав Заяць, Олександр Коломоєць. Актуальність комплексного дослідження закономірностей функціонування і розвитку судової товарознавчої експертизи. Досвід і проблеми судово-експертної діяльності в умовах воєнного стану в Україні : матеріали всеукраїнської наук.-практ. конф. (Львів, Київ, Одеса 28 вересня 2023 року) : тези доповідей / відп. ред. Роман Заяць, Юрій Чечіль, Дмитро Кішко – Львів : Растр-7

, 2023. С. 25-27. DOI: 10.32782/28-09-2023-328 Переглянути матеріали

Андрій Галабуда. Встановлення факту технічного (цифрового) монтажу фальсифікованого документа за його електрофотокопією (технічним зобрпаженням) /за результатами проведення судової експертизи/. Досвід і проблеми судово-експертної діяльності в умовах воєнного стану в Україні : матеріали всеукраїнської наук.-практ. конф. (Львів, Київ, Одеса 28 вересня 2023 року) : тези доповідей / відп. ред. Роман Заяць, Юрій Чечіль, Дмитро Кішко – Львів : Растр-7 2023. С. 51-54. DOI: 10.32782/28-09-2023-328

Переглянути матеріали

Сергій Долинський. Проблеми призначення та проведення судових експертиз за експертними спеціальностями 10.6, 10.10, 12.1, 12.2 та 12.5. Досвід і проблеми судово-експертної діяльності в умовах воєнного стану в Україні : матеріали всеукраїнської наук.-практ. конф. (Львів, Київ, Одеса 28 вересня 2023 року) : тези доповідей / відп. ред. Роман Заяць, Юрій Чечіль, Дмитро Кішко – Львів : Растр-7 2023. С. 74-77. DOI: 10.32782/28-09-2023-328

Переглянути матеріали

Оксана Іваник. Проблеми, які виникають при встановленні цілого за частинами при дослідженні деревини. Досвід і проблеми судово-експертної діяльності в умовах воєнного стану в Україні : матеріали всеукраїнської наук.-практ. конф. (Львів, Київ, Одеса 28 вересня 2023 року) : тези доповідей / відп. ред. Роман Заяць, Юрій Чечіль, Дмитро Кішко – Львів : Растр-7 2023. С. 95-100. DOI: 10.32782/28-09-2023-328

Переглянути матеріали

Олег Могила. Налагодження ефективної взаємодії співробітників органів досудового розслідування та Експертної служби МВС України під час проведення огляду місця події щодо кримінальних правопорушень, розпочатих по фактах незаконної порубки лісу. Досвід і проблеми судово-експертної діяльності в умовах воєнного стану в Україні : матеріали всеукраїнської наук.-практ. конф. (Львів, Київ, Одеса 28 вересня 2023 року) : тези доповідей / відп. ред. Роман Заяць, Юрій Чечіль, Дмитро Кішко – Львів : Растр-7 2023. С. 152-156. DOI: 10.32782/28-09-2023-328

Переглянути матеріали

Олена Помірча.Інвентаризація товарно-матеріальних цінностей в процесі релокації підприємств в умовах воєнного стану в Україні. Досвід і проблеми судово-експертної діяльності в умовах воєнного стану в Україні : матеріали всеукраїнської наук.-практ. конф. (Львів, Київ, Одеса 28 вересня 2023 року) : тези доповідей / відп. ред. Роман Заяць, Юрій Чечіль, Дмитро Кішко – Львів : Растр-7 2023. С. 186-188. DOI: 10.32782/28-09-2023-328

Переглянути матеріали

Петро Цідило, Володимир Самборак. Особливості проведення трасологічного дослідження встановлення цілого за частинами виробів із автоклавного ніздрюватого бетону. Досвід і проблеми судово-експертної діяльності в умовах воєнного стану в Україні : матеріали всеукраїнської наук.-практ. конф. (Львів, Київ, Одеса 28 вересня 2023 року) : тези доповідей / відп. ред. Роман Заяць, Юрій Чечіль, Дмитро Кішко – Львів : Растр-7 2023. С. 249-255.DOI: 10.32782/28-09-2023-328

Переглянути матеріали

Помірча О. М. Підтвердження розміру збитку, завданого внаслідок знищення, пошкодження, розкрадання майна підприємств, які перебували на тимчасово окупованих територіях або в районах проведення бойових дій. Бізнес-навігатор. Науково-виробничий журнал. Випуск 3 (73), 2023. ЗВО «Міжнародний університет бізнесу і права». Видавничий дім «Гельветика»

2023. С.77-82. DOI: https://doi.org/10.32782/business-navigator.73-13 Переглянути матеріали

Микола Беднарчук, Богдан Семак. Лабораторні дослідження товарів – вектор європейського шляху розвитку судової експертизи в Україні. Conferinţa internaţională MIJLOACELE TEHNICO–ȘTIINȚIFICE ÎN SERVICIUL EXPERTIZEI JUDICIARE (06 octombrie, Chişinău). LEGEA ŞI VIAŢA. Publicaţie ştiinţifico-practică. Ediție special. Chișinău, 2023. C.134-136.

Переглянути матеріали

Ірина Найвер. Проблематика проведення судових товарознавчих експертиз з оцінювання домашніх тварин під час воєнного стану. Актуальні питання судової експертизи і криміналістики : зб. мат-лів міжнар. наук.-практ. конф. з нагоди 100-річчя Національного наукового центру «Інститут судових експертиз ім. Засл. проф. М. С. Бокаріуса» (Харків, 10.11.2023). Харків : ННЦ «ІСЕ ім. Засл. проф. М. С. Бокаріуса», 2023. С. 254-256.

Переглянути матеріали

Якимів М.В.Вітчизняні нововведення у функціонування автоматизованої системи криміналістичного обліку генетичних ознак людини. Теорія та практика протидії злочинності у сучасних умовах: збірник тез Міжнародної науково-практичної конференції (3 листопада 2023 року) / упор. Р. М. Шехавцов. Львів : Львівський державний університет внутрішніх справ 2023. 224 с. С.205-214.

Переглянути матеріали

Помірча О. М. Підтвердження розміру збитку, завданого внаслідок знищення, пошкодження, розкрадання майна підприємств, які перебували на тимчасово окупованих територіях або в районах проведення бойових дій. Бізнес-навігатор. Науково-виробничий журнал. Випуск 3 (73), 2023. ЗВО «Міжнародний університет бізнесу і права». Видавничий дім «Гельветика» 2023. С.77-82. DOI: https://doi.org/10.32782/business-navigator.73-13

Переглянути матеріали

Заяць Р.Я. Перспективний напрям використання спеціальних знань у кримінальному судочинстві та формуванні національної безпеки України. Державна безпека України в умовах російської агресії: актуальні питання експертно-криміналістичного та науково-технічного забезпечення: збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції Київ, Том 2 (22 серпня 2023 року). ІСТЕ СБУ, 2023. С. 52-56

Переглянути матеріали

Марина Кралюк, Наталія Омельченко, Анна Браїлко, Микола Беднарчук. . Застосування пошукового сервісу «GEPIR» під час ідентифікації об’єктів судової товарознавчої експертизи. Судово-експертна діяльність в умовах повоєнної відбудови України та в контексті європейської інтеграції : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Одеса, 8 вересня 2023 року) / відп. ред. А. Черемнова. Одеса : Видавництво «Юридика», 2023. С. 88-97. DOI 10.32782/978-617-8263-70-6

Переглянути матеріали

Могила Олег. Трасологічне дослідження циліндрових механізмів та навісних замків відчинених підібраними та підробленими ключами (теоретичний та практичний підхід). Збірник тез доповідей учасників науково-практичного семінару фахівців Експертної служби МВС «Актуальні питання трасологічних досліджень». Київ: ДНДЕКЦ МВС, 2023. С. 169-172.

Переглянути матеріали

М. С. Беднарчук, Я. І. Заяць, С. М. Долинський, О. Д. Яровий. Особливості судової товарознавчої експертизи шкільних меблів. Повідомлення 2. Товарознавча характеристика меблів для Нової української школи при виконанні судової товарознавчої експертизи. Криміналістичний вісник: наук.-практ. зб. / [редкол.: І. М. Охріменко (голов. ред.) та ін.]; ДНДЕКЦ МВС України; НАВС. Київ: ДНДЕКЦ МВС України, 2023. No 1(39). С.100-116. DOI: 10.37025/1992-4437/2023-39-1-100

Переглянути матеріали

Nataliya Harasym, Victoria Grondzal, Nataliia Bodnarchuk, Alina Zyn, Svitlana Mandzynets, Anastasiia Heneha. QUERCETIN AND HISTAMINE EFFECTS ON THE CONTENT OF SUPEROXIDE ANION AND ATP IN THE BLOOD PLASMA OF RATS. Studia Biologica 2023. Vol. 17 / N 2. Р. 57-70.

Переглянути матеріали

Olena Sbytnieva, Olena Pomircha. INVESTIGATION OF INVENTORY RESULTS AT ENTERPRISES IN WAR TIME IN THE CONTEXT OF FORENSIC ECONOMIC EXAMINATIONS International Scientific Conference Science in the Context of ModernChallenges: Problems and Development Priorities: Conference Proceedings, June 9-10, 2023. Riga, Latvia : “Baltija Publishing”. Р. 87-90.

Переглянути матеріали

Беднарчук М. С., Семак Б. Д. Обґрунтування доцільності виготовлення взуття з нанотекстильних матеріалів. Сучасні напрями розвитку економіки, підприємництва, технологій та їх правового забезпечення: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції / відповід. за вип. : проф. Семак Б. Б. Львів : видавництво Львівського торговельно-економічного університету, 2023. С. 286-288.

Переглянути матеріали

Беднарчук Микола, Орлик Оксана.Ідентифікація ризиків в експертно-криміналістичних лабораторіях. Актуальні питання вдосконалення судово-експертної та правоохоронної діяльності : збірник матеріалів засідання № 5 постійно діючої Міжнародної науково-практичної конференції (Кропивницький, 24 березня 2023 року). Кропивницький: ТОВ «Центрально-Українське видавництво», 2023. С. 303-307.

Переглянути матеріали

Беднарчук М.С. Семак Б.Д. Актуальні напрями науково-практичних досліджень взуття з нанотекстильних матеріалів. Підприємництво, торгівля, маркетинг: стратегії, технології та інновації [Електронний ресурс] : тези доповідей VI Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (Київ, 27 трав. 2023 р.) / відп. ред. В. А. Осика. Київ : Державний торговельно-економічний університет, 2023. С. 262-264

Переглянути матеріали

Семак Б.Д., Беднарчук М.С. Актуальність дослідження можливостей використання нанотекстилю в Україні. Якість та безпечність товарів: [матеріали VІІ міжнародної науково-практичної конференції (Луцьк 28 квітня 2023 року) / за наук. ред. д.т.н., проф. В. В. Ткачук]. Луцьк : Вежа-Друк, 2023. С.140-141.

Переглянути матеріали

Беднарчук М. С., Шумський О. В. Актуальний напрям формування професійних компетентностей фахівців з експертизи товарів.Актуальні проблеми теорії і практики експертизи товарів : матеріали Х Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції(24 березня 2023 року). Полтава : ПУЕТ, 2023. 324 с. 1 електрон. опт. диск (CD-ROM). С. 277-280(24 березня 2023 року). Полтава : ПУЕТ, 2023. 324 с. 1 електрон. опт. диск (CD-ROM). С. 277-280

Переглянути матеріали

Yaroslav Zayats, Natalia Popovych, Mykola Bednarchuk. Questionnaire for studying the process and result of the trading for the needs of forensic commercial examination and evalution activity.Економіка і регіон № 1 (88), 2023. Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка». Полтава: Видавничий дім «Гельветика», 2023. С. 56-60. DOI: 10.26906/EiR.2023.1(88).2872

Переглянути матеріали

Zaiats R. Актуальні напрями розвитку судової експертизи в Україні. International security studios: managerial, economic, technical, legal, environmental, informative and psychological aspects. International collective monograph. Georgian Aviation University. Tbilisi, Georgia, 2023. Р. 1360-1377. DOI 10.5281/zenodo.7825520

Переглянути матеріали

Бойчук Ю.Психологічні особливості дитини та психотравмування, як передумови втягнення їх у кіберзлочини (онлайн-роумінг). Безпека дітей в Інтернеті: попередження, освіта, взаємодія : Матеріали учасників Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Кропивницький, 6-10 лютого, 2023 року). Кропивницький : Комунальний заклад «Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського», 2023.

Переглянути матеріали

Грицак М.П., Пацеляк Р.Я., Власенко С.В. Громадська діяльність у сфері безпеки дорожнього руху в період правового режиму воєнного стану. Реалізація та розвиток публічної політики у сфері безпеки дорожнього руху під час війни та у повоєнний період: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (в авторській редакції), (Кривий Ріг, 18 листопада 2022 року). Кривий Ріг, 2022. С.42-46.

Переглянути матеріали

Заяць Я. І., Беднарчук М. С., Попович Н.І., Шумський О. В. Новий напрям застосування маркетингових досліджень. Маркетингові стратегії, підприємництво і торгівля: сучасний стан, напрямки розвитку : Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (Київ, 27 жовтня 2022 року): тези доповідей / відп. ред. П. В. Захарченко. Київ: КНУБА, 2022. С. 303-306.

Переглянути матеріали

Заяць Я., Бойчук Ю., Біндас Р., Беднарчук М. Актуальні проблеми формування та удосконалення криміналістичних методик. Актуальні питання вдосконалення судово-експертної та правоохоронної діяльності : збірник матеріалів засідання № 4 постійно діючої Міжнародної науково-практичної конференції (м. Кропивницький, 16 грудня 2022 р.). Кропивницький: ТОВ «Центрально-Українське видавництво», 2022. С.178-182.

Переглянути матеріали

М. С. Беднарчук, Я. І. Заяць, С. М. Долинський, О. Д. Яровий. Особливості судової товарознавчої експертизи шкільних меблів. Повідомлення 1. Товарознавчі вимоги до меблів для Нової української школи, нормативно-правова база та нормативні документи для їх дослідження судовим експертом. Криміналістичний вісник: наук.-практ. зб. / [редкол.: І. М. Охріменко (голов. ред.) та ін.]; ДНДЕКЦ МВС України; НАВС. Київ: ДНДЕКЦ МВС України, 2022. No 2(38). С.87-100.

 

Переглянути матеріали

Артишко М.В. Развитие судебной экологической экспертизы – важный фактор охраны окружающей среды. Low and Life. Scientific-practical publication. Special edition. Chisinau, Republica Moldova, 2022. P. 51-55.

 

Переглянути матеріали

Мруць В.С., Заяць Я.І. Стан, проблеми і особливості використання нормативно-правового забезпечення судової товарознавчої експертизи. Теорія і практика протидії злочинності в сучасних умовах: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (21 жовтня 2022 року) / упор. Л. В. Павлик, У. О. Цмоць.Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2022. С. 256-260.

 

Помірча О.М.Документальне підтвердження результатів інвентаризації товарно-матеріальних цінностей на підприємствах, які перебували на тимчасово окупованих територіях, або в районах проведення бойових дій при проведенні судових економічних експертиз.Теорія і практика протидії злочинності в сучасних умовах: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (21 жовтня 2022 року) / упор. Л. В. Павлик, У. О. Цмоць. Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2022. С. 285-289.

Переглянути матеріали

Заяць Р.Я Співпраця Львівського НДЕКЦ МВС: досягнення та перспективи. Актуальні питання судово-експертної діяльності в умовах воєнного стану та повоєнний період : матеріали всеукраїнської наук.-практ. конф. (Одеса-Львів, 28 вересня 2022 року) : тези доповідей / відп. ред. Дмитро Кішко, Роман Заяць. Львів : Растр-7, 2022. С. 10-13.

 

Долинський С.М. Кураш С.Я. Рак М.С. Проблеми проведення судових експертиз військового майна в умовах воєнного стану. Актуальні питання судово-експертної діяльності в умовах воєнного стану та повоєнний період : матеріали всеукраїнської наук.-практ. конф. (Одеса-Львів, 28 вересня 2022 року) : тези доповідей / відп. ред. Дмитро Кішко, Роман Заяць. Львів : Растр-7, 2022. С. 46-48.

Переглянути матеріали

Долинський С.М., Пасічнюк Р.В., Подулько О.В. Особливості проведення судових експертиз в умовах воєнного часу. Актуальні питання судово-експертної діяльності в умовах воєнного стану та повоєнний період : матеріали всеукраїнської наук.-практ. конф. (Одеса-Львів, 28 вересня 2022 року) : тези доповідей / відп. ред. Дмитро Кішко, Роман Заяць. Львів : Растр-7, 2022. С. 48-51.

 

Могила О.М.Трасологічне дослідження циліндрових механізмів та навісних замків, відчинених підібраними та підробленими ключами: теоретичні та практичні аспекти. Актуальні питання судово-експертної діяльності в умовах воєнного стану та повоєнний період : матеріали всеукраїнської наук.-практ. конф. (Одеса-Львів, 28 вересня 2022 року) : тези доповідей / відп. ред. Дмитро Кішко, Роман Заяць. Львів : Растр-7, 2022. С. 103-106.

 

Пацеляк Р.Я. Власенко С.В. Сільник Т.М. Використання програми моделювання руху транспортних засобів CYBORG IDEA (CYBID) V-SIM 3,0 при дослідженні дорожньо-транспортної пригоди. Актуальні питання судово-експертної діяльності в умовах воєнного стану та повоєнний період : матеріали всеукраїнської наук.-практ. конф. (Одеса-Львів, 28 вересня 2022 року) : тези доповідей / відп. ред. Дмитро Кішко, Роман ЗаяцьЛьвів : Растр-7, 2022. С. 114-117.

Переглянути матеріали

Шевчук Н.І., Долінський І.К., Грицак М.П. Аналіз результатів обговорення проекту нової редакції методики за експертною спеціальністю 4.6 «Дактилоскопічні дослідження». Актуальні питання судово-експертної діяльності в умовах воєнного стану та повоєнний період : матеріали всеукраїнської наук.-практ. конф. (Одеса-Львів, 28 вересня 2022 року) : тези доповідей / відп. ред. Дмитро Кішко, Роман Заяць. Львів : Растр-7, 2022. С. 188-190.

 

Шумська Є.О., Шумський О.В., Беднарчук М.С. Знаки зазначення місця походження товару як перспективний об’єкт товарознавчої експертизи. Актуальні питання судово-експертної діяльності в умовах воєнного стану та повоєнний період : матеріали всеукраїнської наук.-практ. конф. (Одеса-Львів, 28 вересня 2022 року) : тези доповідей / відп. ред. Дмитро Кішко, Роман Заяць.Львів : Растр-7, 2022. С. 190-192.

Переглянути матеріали

Шупер І.Б., Сардаковська М.М., Беднарчук М.С. Особливості визначення ринкової вартості харчових продуктів у порушеному первинному пакуванні. Актуальні питання судово-експертної діяльності в умовах воєнного стану та повоєнний період : матеріали всеукраїнської наук.-практ. конф. (Одеса-Львів, 28 вересня 2022 року) : тези доповідей / відп. ред. Дмитро Кішко, Роман Заяць. Львів : Растр-7, 2022. С. 192-196.

 

Якимів М.В., Зинь А.Р. Можливості автоматизованої системи криміналістичного обліку генетичних ознак людини в Україні при проведенні генетичної ідентифікації невпізнаних тіл людей в умовах воєнного вторгнення. Актуальні питання судово-експертної діяльності в умовах воєнного стану та повоєнний період : матеріали всеукраїнської наук.-практ. конф. (Одеса-Львів, 28 вересня 2022 року) : тези доповідей / відп. ред. Дмитро Кішко, Роман Заяць.Львів : Растр-7, 2022. С. 197-199.

Переглянути матеріали

Zaiats R. Ya. Scientific Publications of Forensic Experts in Professional Publications as Information Sources for Conducting Forensic Examinations. Proceedings of the 3rd International scientific and practical conference “Progressive research in the modern world” (December 1-3, 2022. Boston, USA). BoScience Publisher, 2022. P. 793-798.

Переглянути матеріали

Кухтій Ю., Гарасим Н., Зинь А. Сорбційна здатність еритроцитів самців щурів за впливу блокаторів гістамінових рецепторів. Молодь і поступ біології: збірник тез доповідей XVІІI Міжнародної наукової конференції студентів і аспірантів присвяченої 195-річчю від дня народження Юліуса Планера (м. Львів, 6-7 жовтня 2022 року). Львів: СПОЛОМ, 2022. С.14-15

Переглянути матеріали

Lidiia V. Panchak, Ivan M. Korabel, Alina R. Zyn, Volodymyr O. Antonyuk. Comparison of the chemical composition of lipophilic extracts of Lycoperdon pyriforme Schaeff. and Scleroderma aurantiacum L. ex Pers. Natural Products in Drug Discovery and Development-Advances and Perspectives (September 19-22, Iasi, Romania). Abstracts Book. Phytochemical Society of Europe (PSE), Grigore T. Popa University of Medicine and Pharmacyiasi, 2022. P. 160. С.160-161

Переглянути матеріали

Помірча О.М. Інвентаризація військового майна у Збройних силах України та дослідження її результатів при проведенні судових економічних досліджень. Економіка та суспільство. Видавничий дім «Гельветика». Електронне наукове фахове видання. Випуск 42/2022. URL: https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/ view/1640

Переглянути матеріали

Заяць Ярослав, Яровий Олександр, Ковальова Діана. Проблемні аспекти методик судової товарознавчої експертизи. Актуальні питання вдосконалення судово-експертної та правоохоронної діяльності : збірник матеріалів засідання № 3 постійно діючої Міжнародної науково-практичної конференції (м. Кропивницький, 23 вересня 2022 року). Кропивницький: ТОВ «Центрально-Українське видавництво», 2022. С. 424-427.

Переглянути матеріали

Заяць Ярослав, Долинський Сергій, Яровий Олександр, Беднарчук Микола. Оптимізування класифікації обмундирування для захисників вітчизни – актуальна складова модернізації системи спеціальних знань експерта товарознавця. Актуальні питання вдосконалення судово-експертної та правоохоронної діяльності : збірник матеріалів засідання №2 постійно діючої Міжнародної науково-практичної конференції (Кропивницький, 24 червня 2022 року).Кропивницький: ТОВ «Центрально-Українське видавництво», 2022. С.200-203

Переглянути матеріали

Бойчук Ю.М. Судова психологічна експертиза потерпілих від злочинів, пов’язаних з торгівлею людьми в умовах воєнного стану Державна політика щодо протидії торгівлі людьми і незаконній міграції в умовах воєнного або надзвичайного стану : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (Львів, 3 червня 2022 року) / упор. Л. В. Павлик, У. О. Цмоць. Львів : Львівський державний університет внутрішніх справ, 2022. С. 23-28.

 

Федунь Н.І. Торгівля людьми та незаконна міграція в Україні. Державна політика щодо протидії торгівлі людьми і незаконній міграції в умовах воєнного або надзвичайного стану : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (Львів, 3 червня 2022 року) / упор. Л. В. Павлик, У. О. Цмоць. Львів : Львівський державний університет внутрішніх справ, 2022. С.187-191

Переглянути матеріали

Заяць Я.І., Беднарчук М.С., Яровий О.Д., Долинський С.М., Попович Н.І. Актуальні загальнотеоретичні питання сучасної судової товарознавчої експертизи. Криміналістика і судова експертиза: міжвідомчий науково-методичний збірник/ Київський НДІ судових експертиз; редкол.: Д. В. Журавльов (голов. ред.), О. Г. Рувін (заст. голов. ред.) та ін. Київ: Видавництво Ліра-К, 2022. Вип. 67. С. 617-627.

Переглянути матеріали

Беднарчук М.С., Заяць Я.І.Захист прав людини у вітчизняній судовій практиці: товарознавчі аспекти. Модернізація вітчизняної правової системи в умовах світової інтеграції: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (Кропивницький, 23-24 червня 2022 року). Кропивницький: ЛА НАУ, 2022. С. 28-29

Переглянути матеріали

Бойчук Ю. М. Особливості проведення судово-психологічної експертизи емоційних реакцій і психічних станів. Наука, технології, інновації: тенденції розвитку в Україні та світі. Матеріали науково-практичної конференції (Полтава, 27-28 травня 2022 року). Херсон: Видавництво «Молодий вчений», 2022. С. 88-93.

Переглянути матеріалия

Шевчук Н.І. Критерії визнання слідів рук придатними для ідентифікації. Обговорення проєкту нової редакції методики «Дактилоскопічна експертиза». Збірка тез виступів круглого столу. Київ, ДНЕДЕКЦ МВС України. 2022.С. 17-18.

Переглянути матеріали

Грицак М. П. Роль суспільства у підтриманні публічної безпеки і порядку в умовах воєнного стану в місцях компактного проживання біженців. Забезпечення публічної безпеки і порядку в умовах воєнного стану: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (Кропивницький, 1 липня 2022 року). Донецький державний університет внутрішніх справ. Кропивницький, 2022. С. 100-104.

Федунь Н.І. Забезпечення публічної безпеки і порядку в умовах воєнного стану. Забезпечення публічної безпеки і порядку в умовах воєнного стану: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (Кропивницький, 1 липня 2022 року). Донецький державний університет внутрішніх справ. Кропивницький, 2022. С. 362-365.

Переглянути матеріали

Заяць Я. І., Попович Н. І., Шумський О. В., Беднарчук М. С. Контроль якості меблів для Нової Української школи у судовій товарознавчій експертизі – особлива складова частина системи захисту прав споживачів.Формування механізмів управління якістю та підвищення конкурентоспроможності підприємств: ХІІІ Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених та студентів (Дніпро, 19 травня 2022 року). Університеті імені Альфреда Нобеля, 2022. С. 119-121.

Переглянути матеріали

Заяць Я. І., Долинський С. М., Беднарчук М. С., Улибіна Л. Ю. Встановлення числових значень коефіцієнтів коригування на торг у судовій товарознавчій експертизі: практичні потреби, отримані результати та проблеми подальших досліджень. Сучасні напрями розвитку економіки, підприємництва, технологій та їх правового забезпечення: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції / відповід. за вип. : проф. Семак Б. Б.. Львів : Видавництво Львівського торговельно-економічного університету, 2022. С. 390-393.

Переглянути матеріали

Попович Н. І., Шумський О. В., Швець О. М., Беднарчук М. С., Стефаник М. П. Соціально-економічна ефективність від впровадження у виробництво нового різновиду взуття для туризму. Вісник Львівського торговельно-економічного університету. Львів : Видавництво Львівського торговельно-економічного університету, 2022. Вип. 30. (Технічні науки). Збірник наукових праць. С. 37-45.

Переглянути матеріали

Баковська А. І., Гарасим Н. П., Бондарчук Н. О, Зинь А. Р., Безкоровайний А. О. Кореляційний аналіз показників еритроцитів крові щурів за дії гестаміну і бетагістину. Scientific Research and Innovation: Proceedings of the 1st International Scientific and Practical Internet Conference, April 7-8, 2022. FOP Marenichenko V.V., Dnipro, Ukraine. P. 165-167.

Переглянути матеріали

Заяць Р. Я. Інноваційний напрям розширення доказової бази судової експертизи. Криміналістичний вісник: науково-практичний збірник/ [редкол.: І. М. Охріменко (голов. ред.) та ін.]; ДНДЕКЦ МВС України; НАВС. Київ: ДНДЕКЦ МВС України, 2022. No 1 (37). С. 7-18.

Переглянути матеріали

Zaiats R. Ya. LET'S CHECK IT OUT! LET'S DO IT! REVIEW! – CURRENT DIRECTIONS OF METHODOLOGY DEVELOPMENT OF SCIENTIFIC RESEARCH IN FORENSIC EXPERTISE IN UKRAINE. The 11th International scientific and practical conference “Modern directions of scientific research development” (April 20-22, 2022). BoScience Publisher, Chicago, USA. 2022. Р. 394-398.

Переглянути матеріали

Заяць Я. І., Долинський С. М., Беднарчук М. С. Обмундирування для захисників Вітчизни: оптимізування маркування. Якість та безпечність товарів: матеріали VІ міжнародної науково-практичної конференції (Луцьк, 13 травня 2022 року) / за наук. ред. д.т.н., проф. В.В. Ткачук. Луцький національний технічний університет. Луцьк : Відділ іміджу та промоції ЛНТУ, 2022. С. 85-87.

Переглянути матеріали

Долинський С. М., Яровий О. Д., Беднарчук М. С. Особливості застосування спеціальних знань про товари під час проведення експертних досліджень. Сучасний стан та перспективи розвитку природничих дисциплін в медичній освіті : Матеріали IIІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції з міжнародною участю (Кропивницький, 18 березня 2022 року) / за ред. Л. П. Суховірської. Кропивницький : ПП «Ексклюзив-Систем», 2022 р. С. 167-171.

Переглянути матеріали

Zaiats R. Ya. LABORATORY METHODS OF RESEARCH AND A MODERN FORENSIC EXAMINATION IN UKRAINE. The 9th International scientific and practical conference “Modern scientific research: achievements, innovations and development prospects” (February 20-22, 2022). MDPC Publishing, Berlin, Germany. 2022. Р. 399-402.

Переглянути матеріалия

Zaiats Ya., Popovich N., Bednarchuk M. CONSTRUCTION OF THE CLASSIFICATION OF THE SHOE RANGE FOR THE NEEDS OF FORENSIC EXAMINATION. Modern scientific research: achievements, innovations and development prospects : сollection of abstracts of International scientific-practical conference, Kunovice, Czech Republic, February 17-18, 2022. Kunovice : Akademie HUSPOL, 2022. Р. 49-54. abstracts of International scientific-practical conference, Kunovice, Czech Republic, February 17-18, 2022. Kunovice : Akademie HUSPOL, 2022. Р. 49-54.

Переглянути матеріали

Бойчук Ю. М. Дослідження у справах за позовом про відшкодування моральної шкоди в судово-психологічній експертизі неповнолітніх, які постраждали внаслідок сексуального насильства. Актуальні питання судової психологічної експертизи у справах за позовами про відшкодування моральної шкоди : збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції (за міжнародною участю) (Харків, 3 червня 2022 року). Харків : ННЦ «ІСЕ ім. Засл. проф. М. С. Бокаріуса», 2022. С. 32-36.

Переглянути матеріали

Беднарчук М. С., Заяць Я. І., Долинський С. М, Яровий О. Д. Сучасні можливості судової товарознавчої експертизи. Актуальні проблеми кримінального права, процесу, криміналістики та оперативно-розшукової діяльності : тези V Всеукраїнської науково-практичної конференції (Хмельницький, 25 лютого 2022 року). Хмельницький : Вид-во НАДПСУ, 2022. С. 522-526.

Переглянути матеріали

Помірча О. М. Особливості визначення розміру індексації грошового забезпечення військовослужбовців під час проведення судових економічних експертиз. Бізнес-навігатор. Науково-виробничий журнал. Випуск 6(67), 2021. ЗВО «Міжнародний університет бізнесу і права». Херсон: Видавничий дім «Гельветика», 2021. С. 161-166.

Переглянути матеріали