Львівський НДЕКЦ МВС України

Схема доїзду.

Контакти:
Юридична адреса:

м. Львів,79040, вул. Конюшинна, 24.
Фактична адреса:
м. Львів,79040, вул. Збиральна, 24.
Електронна пошта: ndekc@lv.npu.gov.ua
lviv@dndekc.mvs.gov.ua
Приймальна директора:
(032) 262-52-19.
Бухгалтерія:
(032) 262-20-34.
Канцелярія:
(032) 262-17-87.
Відділ біологічних досліджень (встановлення батьківства):
(032) 261-39-24.
Факс: (032) 262-50-11.
Охорона: (032) 262-21-73.

1.1 Дослідження почерку і підписів


Основним завданням почеркознавчої експертизи є ідентифікація виконавця рукописного тексту, в тому числі цифрових записів і підпису. Цією експертизою також вирішуються деякі не ідентифікаційні завдання (встановлення факту виконання рукопису в незвичних умовах або в незвичайному стані виконавця, навмисно зміненим почерком, із наслідуванням (імітацією) почерку іншої особи, визначення статі виконавця, а також належності його до певної групи за віком).


Орієнтовний перелік вирішуваних питань:

Чи виконано рукописний текст (рукописні записи) у документі (назва документа та його реквізити, графа, рядок) певною особою?

Чи виконані рукописні тексти (рукописні записи) у документі (документах) (назва документа та його реквізити, графа, рядок) однією особою?

Чи виконано підпис від імені особи (прізвище, ім’я, по батькові особи, від імені якої зазначено підпис) у документі (назва документа та його реквізити, графа, рядок) тією особою, від імені якої він зазначений, чи іншою особою?.

В разі необхідності на вирішення судової експертизи виносяться наступні питання:

- Чи виконано рукописний текст у документі (назва документа та його реквізити, графа, рядок) під впливом збиваючих факторів (природних, штучних)?

- Чи виконано підпис від імені особи (прізвище, ім’я, по батькові особи, від імені якої зазначено підпис) у документі (назва документа та його реквізити, графа, рядок) під впливом збиваючих факторів (природних, штучних)?

- Чи перебувала особа, яка виконала рукописний текст документа (назва документа та його реквізити, графа, рядок), у незвичному стані?

- Чи виконано рукописний текст у документі (назва документа та його реквізити, графа, рядок) навмисно зміненим почерком?

Особою якої статі виконано рукописний текст (висновок дається лише у ймовірній формі і при наявності досліджуваного рукописного тексту не менше аркуша паперу формату А-4)?

 

Вимоги: Експертиза проводиться за оригіналами документів. Для проведення досліджень необхідно надати експертові вільні та експериментальні зразки почерку (цифрових записів, підпису) особи, яка ідентифікується.

Вільними зразками є рукописи та підписи особи, яка ідентифікується, виконані орієнтовно в момент складання чи написання досліджуваного документу і не пов'язані з ним; експериментальні зразки почерку – це такі, що виконані під диктовку тексту, аналогічного за змістом тому, що досліджується, або спеціально складеного тексту, який містить фрази, слова і цифри, взяті з рукопису, що досліджується.

У разі відсутності особи, почерк або підпис якої підлягають ідентифікації - як зразки слід надавати документи або інші папери, на яких рукописні тексти (підписи) достовірно виконані особою, відносно якої ставиться питання ідентифікації її як виконавця досліджуваного рукопису (наприклад, заяву на отримання паспорта (форма № 1), на прийняття на роботу, на¬дання відпустки, різного роду посвідчення, на яких є власноруч-ний підпис та ін.).

Вільні зразки, при можливості, повинні відповідати об'єкту, який досліджується за часом виконання, за його змістом та цільовим призначенням

Якщо текст (підпис), що досліджується, виконано друкованими літерами або спеціальним шрифтом, слід, при можливості, надати вільні зразки аналогічного характеру.

У випадках, коли тексти, і особливо підписи, виконувалися на бланках (касових ордерах, квитанціях, платіжних відомостях та ін.), експериментальні зразки слід відбирати на таких самих бланках або на папері, що розграфлений як бланк. Якщо розташування підпису, що досліджується, не визначається характером документа, експериментальні зразки відбираються на окремих аркушах як лінованого, так і нелінованого паперу.

Якщо рукописний текст виконано "друкованими" літерами і цифрами або спеціальним шрифтом (креслярським, бібліотечним та ін.), експериментальні зразки також повинні бути виконані "друкованими" літерами і цифрами або відповідним шрифтом.